Taitoni.fi käyttöohje

Mikä Taitoni.fi on?

Taitoni.fi on lääkäreille ja lääketetieteen opiskelijoille tarkoitettu verkkopalvelu, joka tarjoaa työvälineitä ammatillisen osaamisen kehittämisen suunnitteluun, dokumentointiin ja arviointiin. Taitoni.fi -palvelussa lääkäri voi tallentaa koulutuksia, verkko-oppimista ja muuta ammatillista osaamista kehittävää toimintaa. Taitoni.fi edistää tavoitteellista oppimista ja monipuolista oppimismenetelmien käyttöä. Se ei ole sidottu työpaikkaan vaan on käytettävissä koko uran ajan missä tahansa.

Käyttöoikeuden hankkiminen

Voit kokeilla Taitoni.fi-palvelua maksutta 3 kuukauden mittaisen kokeilujakson ajan. Tämän jälkeen käyttö maksaa lääkäreille 40€ / vuosi. Taitoni.fi maksun voit vähentää ammatinhankkimiskuluissa.

Taitoni.fi-palvelun käyttö on maksutonta lääketieteen opiskelijoille. Valmistumisen jälkeen maksuton käyttö jatkuu tilatun jakson loppuun saakka.

Tilauksen tekeminen tapahtuu palveluun kirjautumisen yhteydessä: tilauslomake avautuu automaattisesti, jollei sinulla ole voimassaolevaa tilausta. Huomaathan siis, että  tilausta ei voi uudistaa, ennen kuin aiempi tilausjakso on päättynyt.

Mikäli haluat muokata tilauslomakkeella näkyviä henkilötietojasi, voit tehdä sen Lääkäriliiton Tietoni-palvelussa. Maksun voit suorittaa kätevästi verkkomaksuna, tai vaihtoehtoisesti tilata sähköpostitse toimitettavan laskun yritykselle. Tekemällä tilauksen hyväksyt käyttöehdot.

Tilausjakson päätyttyä voit jatkaa käyttöä vielä kahden viikon ajan. Mikäli et halua jatkaa käyttöä, suosittelemme tallentamaan raportin tiedoistasi omalla koneellesi (ks. ohje CV:n muodostamisesta jäljempänä).

Säilytämme tietoja kahden vuoden ajan tilauksen päättymisestä. Tietojen poistamisesta tiedotetaan etukäteen, ja voit aloittaa käytön uudestaan milloin tahansa vuosimaksun suorittamalla.

Etusivu

Sisäänkirjautumisen jälkeen näet etusivulla listan viimeksi syötetyistä
oppimistapahtumista, sekä mittarin joka näyttää kuluneen vuoden aikana syötetyt opiskelutunnit.

Tavoitteet

Kun teet kehittymissuunnitelmaa, käyt kehityskeskustelua tai tapaat tutoria, voit kirjoittaa tavoitteesi muistiin Oppimistavoitteet-osioon.

Tavoitteita pohtiessa mieti kysymyksiä:

 • Mitä sinä haluaisit oppia?
 • Mikä kehittäisi sinua työssäsi?

Tavoitteet voivat olla esimerkiksi muotoa:

 • Perehtyä aiheeseen
 • Harjoitella taitoa
 • Tarkistaa suositus aiheesta

Voit antaa tavoitteelle nimen, selitteen ja osaamisalueet, joita se kehittää. Merkitse tavoitteelle myös valmiusaste (alussa, edistyy tai valmis), ja päivitä sitä sen mukaan kun työskentelet tavoitteen eteen.

Tavoite voi olla laaja ja pitkäkestoinen, mutta olisi hyvä, jos sinulla on myös konkreettisia ja saavutettavia tavoitteita. Näin huomaat oppimisen helpommin, kun voit merkitä tavoitteita valmiiksi.

Opiskelu

Opiskelu-osiossa voit tallentaa oppimistapahtumia. Oppimisen kirjaaminen on tehty helpoksi: voit syöttää tietoja itse, tai vaihtoehtoisesti tuoda tapahtumien tietoja suoraan Lääkärin koulutuskalenterista ja verkkokoulutusten tietoja Oppiportista.

Oppimistapahtumat on jaettu kuuteen tyyppiin:

 • Koulutustilaisuus
 • Ryhmässä työskentely
 • Verkkokoulutus
 • Omatoiminen opiskelu
 • Toiminnan kehittäminen
 • Palautteet ja arvioinnit

Oppistapahtuman perustietojen lisäksi sinun kannattaa arvioida tapahtumaa: 1) mitä opit, 2) mihin osaamisen alueisiin sait oppia, ja 3) mihin asettamiisi tavoitteisiin tilaisuus vastasi. Kirjaamalla systemaattisesti sinulle muodostuu tietoa omasta kouluttautumisestasi. Oppimistapahtumien koostenäkymässä näet värillisinä pallukoina ilmaistuna sen, kuin monta kolmesta arviosta olet kullekin tapahtumalle syöttänyt.

Raportit

Taitoni-raportit

Raportit-osiossa voi tarkastella syöttämiäsi tavoitteita, oppimistapahtumia ja muistiinpanoja. Voit myös muodostaa tulostettavia pdf-raportteja.

Tavoitteet-raportista näet seuraavat asiat:

 • Keskeneräisten ja valmiiden tavoitteiden lukumäärät
 • Osaamisalueiden jakauman tavoitteista ympyrädiagrammina
 • Tavoitteisiin vastaavien oppimistilanteiden jakauman viivadiagrammina
 • Osaamisalueet tavoitteissa taulukkoina
 • Tavoitteisiin vastaavat tapahtumat listana tavoitteittain

Oppistapahtumien raportissa voit valita tarkasteletko kaikkia tapahtumia vai valitseko ne tarkasteluun tietyltä ajanjaksolta. Raportista näet seuraavat asiat:

 • Oppimistapahtumien lukumäärä ja niihin käytetty aika
 • Eri toteutustapoihin käytetty aika palkkidiagrammina
 • Eri osaamisalueisiin käytetty aika ympyrädiagrammina
 • Taulukko osaamisalueisiin käytetystä ajasta eri oppimistilanteissa
 • Lista tapahtumista oppimistapojen mukaan jaoteltuna

Omat muistiinpanot-näkymä kokoaa yhteen oppistapahtumiin kirjatut muistiinpanot.

Ansioluettelo

Taitoni.fi sisältää mahdollisuuden pitää yllä ajantasaista ansioluetteloa ja portfoliota. Osa tiedoista (henkilötiedot, tutkinnot, nykyinen työtehtävä) tuodaan Lääkäriliiton Tietoni-palvelusta, jossa niitä voi myös päivittää.

Henkilötiedot

 • Henkilötiedot tuodaan ja niitää muokataan Tietoni-palvelussa

Koulutus

 • Lääketieteelliset tutkinnot tuodaan ja niitä muokataan Tietoni-palvelussa
 • Muita tutkintoja ja kielitaitoa voit päivittää tässä näkymässä

Työ

 • Nykyinen työtehtävä tuodaan ja sitä muokataan Tietoni-palvelussa
 • Työhistoriatiedot tuodaan Tietoni-palvelusta ja ne perustuvat lääkärien omiin ilmoituksiin. Voit muokata työhistoriaa tässä näkymässä. Muokattuja tietoja ei siirretä takaisin Tietoni-palveluun

Jäsenyydet ja tehtävät

 • Lääkäriliiton laskutuksen piirissä olevien yhdistysten jäsenyydet tuodaan Lääkäriliiton jäsenrekisteristä
 • Muita jäsenyyksiä ja luottamustehtäviä voit vapaasti lisätä ja poistaa tässä näkymässä

Apurahat ja palkinnot

 • Voit lisätä ja poistaa tietoja saamistasi apurahoista ja palkinnoista

Nimikirjasta tuotua

Mikäli olet käyttänyt Taitoni.fi-palvelun edeltäjänä toiminutta Lääkärin nimikirja-palvelua, näet tässä näkymässä sieltä tuodut tiedot julkaisuista ja esityksistä. Lääkärin nimikirja -palvelu on poistunut käytöstä.

Tallennustila

Duodecimin todistystyökalun kautta saadut ja Oppiportista tuotujen koulutusten todistukset tallentuvat automaattisesti tallennustilaan. Voit myös itse tallentaa sinne haluamiasi asiakirjoja, mm. todistuksia.

Muodosta CV

Muodosta CV -näkymässä voit tulostaa tallentamistasi tiedoista rtf tai pdf-muotoisen raportin. Voit valita, mitkä osiot Taitoni.fi:n ja ansioluettelon tiedoista sisällytetään CV-raporttiin.  Mikäli tulostat CV:n rtf-muotoisena, voit avata sen tekstinkäsittelyohjelmalla jatkokäsiteltäväksi.