Taitoni.fi -palvelun käyttöehdot

Palvelu

Taitoni Oy julkaisee Taitoni.fi-palvelua (jäljempänä ”Palvelu”) Internetissä osoitteessa www.taitoni.fi, jossa se on käyttöoikeuden ostaneiden sekä ilmaiseen kokeilujaksoon oikeutettujen käyttäjien käytössä (jäljempänä ”Käyttäjä”).

Näillä käyttöehdoilla sovitaan Palvelun käytöstä Taitoni Oy:n ja Käyttäjän välisessä suhteessa. Käyttäessään Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Käyttöoikeus

Käyttäjä kirjautuu Palveluun Suomen Lääkäriliiton tarjoamilla Fimnet-tunnuksilla.

Palvelu on maksullinen. Käyttäjä suorittaa käyttöön oikeuttavan vuosittaisen maksun verkkomaksuna tai laskuna. Lisäksi Palvelua on mahdollista käyttää ilmaiseksi kokeilujakson ajan. Lääkärien kokeilujakso on kolmen kuukauden mittainen. Lääketieteen opiskelijat voivat käyttää Palvelua ilmaiseksi opintojen ajan, ja valmistumisen jälkeen ilmainen käyttö jatkuu kuluvan tilausjakson loppuun saakka.

Käyttäjä ei saa muita oikeuksia Palvelun käyttöön kuin näillä käyttöehdoilla hänelle nimenomaisesti myönnetään. Palvelun käyttöoikeus on vain niillä, joille Taitoni Oy on sen antanut.

Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Palvelua pysyvästi millään tavalla tai missään muodossa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Palvelua. Käyttäjällä ei ole oikeutta levittää Palvelua tai saattaa Palvelua muuten yleisön saataviin millään tavalla.

Palvelun sisältö

Palvelun sisältö koostuu Taitoni Oy:n ja sen yhteistyötahojen sekä Käyttäjän itsensä tuottamasta aineistosta (myöhemmin ”Sisältö”). Sisältöä ovat mm. Käyttäjän syöttämät oppimisen kuvaukset, koulutustapahtumien tiedot ja tallenteet.

Kaikki oikeudet Palveluun, mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Taitoni Oy:lle. Edellä todetusta poiketen Käyttäjä säilyttää kuitenkin tekijänoikeudet itse tuottamaansa Palvelussa julkaistuun Sisältöön.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjällä on oikeus katsella ja ladata Palvelun sisältämiä Sisältöjä sekä tulostaa niitä Käyttäjän omaa käyttöä varten. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus Sisältöjen ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen, lain säännösten ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta Taitoni Oy:lle aiheuttamastaan vahingosta, joka aiheutuu käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä.

Jos Käyttäjä rikkoo Käyttöehtoja, voi Taitoni Oy poistaa Käyttäjän käyttöoikeuden.

Taitoni Oy:n oikeudet ja velvollisuudet

Taitoni Oy pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä käytöstä.

Taitoni Oy ei kuitenkaan vastaa Palvelun tai sen Sisältöjen asiallisista ja teknisistä virheistä, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, teknisestä viasta tai muusta syystä. Taitoni Oy ei vastaa vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuu Palvelun virheellisyydestä.

Taitoni Oy ei vastaa Palvelun saatavuuden katkoksista, jotka voivat johtua esimerkiksi huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon toimintakatkoksista.

Taitoni Oy ei vastaa Palveluun kirjauduttaessa käytettävään Fimnet-tunnistukseen liittyvistä virheistä.

Taitoni Oy voi käyttää Palvelun Sisältöjä tilastointitarkoituksiin, kuitenkin niin, että yksittäistä käyttää ei voida tunnistaa.

Taitoni Oy voi muuttaa Palvelun vuosimaksua, kuitenkin niin että Käyttäjän vuosimaksu ei voi muuttua kesken tilausjakson.

Taitoni Oy pidättää oikeuden muuttaa Palvelua tai tarvittaessa lopettaa Palvelun ylläpitämisen. Taitoni Oy pyrkii tiedottamaan vähäistä suuremmista muutoksista Palveluun etukäteen.

Tietosuoja

Taitoni Oy käsittelee Käyttäjän henkilötietoja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Lue lisää: Palvelun tietosuojaseloste.

Käyttöehtojen voimassaolo, muuttaminen ja siirtäminen

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää kokonaan tai osittain näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

Taitoni Oy:llä on oikeus siirtää näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle.

Taitoni Oy:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Jatkamalla Palvelun käyttöä Käyttäjä hyväksyy käyttöehtojen muutokset.