Ohjauspaja – työkaluja ja tukea ohjaajalle

Ohjaatko työssäsi lääkäreitä tai työryhmiä? Oletko kiinnostunut ohjaamisesta? Haluatko vahvistaa osaamistasi tai ylläpitää taitojasi? Ohjauspajassa saat mahdollisuuden perehtyä
ohjauksen menetelmiin ja käytäntöihin pienryhmässä asiantuntijoiden ohjauksessa.

Koulutuksessa syvennytään mm. itsensä johtamisen menetelmiin, reflektointiin, palautteen antamiseen sekä ryhmäohjaukseen.

”Hyvin aikaan saatu keskusteleva ilmapiiri, joka mahdollisti toisilta oppimisen ja kokemusten jakamisen”
”Päivien rakenne oli dynaaminen ja vaihteleva. Asiantuntevat esiintyjät! ”

Tilaisuus on peruttu. 

Aika

 • 10.3. Minä ammattilaisena ja ihmisenä: ammatillinen kehityskaari ja itsensä johtaminen
 • 20.4. Dialogi ohjaajan työssä: haastava ja innostava palaute
 • 1.6.  Ohjaaja ryhmässä: yhdessä enemmän

Paikka

Duodecimin tilat, Kalevankatu 11 A, Helsinki. 2.krs.

Kohderyhmä

 • mentorit
 • kliiniset opettajat
 • tutorlääkärit
 • lääkärit, joiden työhön liittyy lääkärityön ohjaaminen
 • lääkärit, jotka haluavat lisää varmuutta ohjaukseen
 • erikoistuvien lääkäreiden lähiohjaajat/kouluttajat
 • kollegoita ohjaavat
 • työnohjauksesta kiinnostuneet lääkärit
 • työnohjaajakoulutukseen hakeutumista harkitsevat lääkärit
 • yleislääketieteen erityiskoulutuksen (yek) ohjaajat
 • johtamiskoulutuksissa mukana olevat

 Tavoitteet

Osallistuja

 • kehittää ohjausvalmiuksiaan
 • saa valmiuksia ohjata reflektion oppimista
 • tunnistaa ja kehittää reflektiotaitojaan
 • verkostoituu ja saa tukea omaan ohjaustyöhön
 • saa työkaluja oman ammatillisuuden tutkimiseen
 • muodostaa käsityksen ryhmän ohjauksen menetelmistä sekä siitä, miten dialogi ohjauksessa toimii

Ilmoittautuminen

16.2.2018 mennessä

Maksimi osallistujamäärä 20.

Osallistumismaksu

Koulutuksen kokonaishinta on 850 €  31.1.2018 saakka.

31.1.2018 jälkeen hinta on 1050€.

Sisältäen kolme lähiopetuspäivää.

Päivien rakenne

9.30 Kahvi, ilmoittautuminen ja kokoontuminen
10.00 Aloitus
11.30 Lounas
12.30 päivän aiheesta
14.30
15.00 Balint-ryhmät
16.30 Loppukeskustelu ja välitehtävät

Ohjaajat

Kristiina Toivola

Kristiina Toivola on työterveyshuollon erikoislääkäri, jolla on 25 vuoden kokemus lääkärien työnohjaamisesta ja erikoistuvien ohjaamisesta. Työnohjaajan (1993 ) koulutuksen lisäksi hänellä on lääkärikouluttajan ja ryhmäpsykoterapian kouluttajan pätevyydet. Hän on toiminut aktiivisesti Balint-toiminnassa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lääkärien työhyvinvointi on hänelle tärkeä asia. Luottamuslääkärinä hän tuntee työelämän kuormitustekijöitä. Työnohjauksen ja ohjauksen yleensä hän näkee tärkeänä ammatillisen kasvun välineinä. (www.tyonilo.fi) Kollega on lääkärin paras ohjaaja ja tuki. Ohjauspajasta saa tukea, uskallusta ja keinoja ohjaamisen kysymyksiin.

Kristiina Patja

Kristiina Patja on työskennellyt lääkärien ammatillisen osaamisen parissa Pro Medicon toiminnanjohtajana. Koulutukseltaan hän on kansanterveystieteen dosentti, terveydenhuollon erikoislääkäri ja työnohjaaja (STOry). Hän kirjoittanut lääkärien ammatillinen kehittymisestä uran eri vaiheissa ja kehittänyt työvälineitä ammatillisuuden kehittämiseen. Hän on toiminut johtavana ylilääkärinä terveyskeskuksessa. Hänelle työnohjaus on aikaa itselle pysähtyä, ajatella ja kehittyä.

Martina Torppa

Martina Torppa on yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri, lääkärikouluttaja ja hänellä on hallinnon pätevyys. Hänellä on myös johdon ja esimiesten työnohjaajan (MIF) sekä Balint ryhmätyönohjaajan pätevyys ja hän on Suomen työnohjaajien (STOry), Suomen lääkäreiden Balint yhdistyksen hallituksen ja International Balint Federation (IBF) Task Forcen jäsen. Hänellä on työkokemusta runsaat 25 vuotta lääkärin kliinisestä työstä, johtamisesta ja hallinnosta terveydenhuollossa, lääketieteen opetuksesta ja koulutuksesta sekä työnohjauksesta. Tällä hetkellä hän työskentelee päätoimisesti kliinisessä työssä työterveyslääkärinä ja sivutoimisesti kliinisenä opettajana Helsingin yliopistossa sekä yksityisesti työnohjaajana, erityisesti lääkärien työnohjaajana Balint-ryhmämenetelmää käyttäen. Hän on myös tutkinut lääkärien työnohjausta ja lääketieteen koulutusta sekä julkaissut aiheesta tieteellisiä artikkeleita. Hänen lähestymistapansa ohjaukseen ja työnohjaukseen on humanistinen ja integratiivinen.

Leena Koulu

Leena Koulu on ihotautiopin dosentti, joka toimii vastuualuejohtajana Tyksin Ihoklinikassa. Hänellä on työnohjaajan ja prosessikonsultin pätevyys sekä johtamisen tukena eMBA-koulutus. Hänen erityisasiantuntijuutensa on valokuvallisten menetelmien käyttö ohjauksessa. Työnohjaus tai muu säännöllinen ohjaustapaaminen on osallistujille luova tyhjä tila itsensä, työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen.

Erikoistumispisteet

Hyväksytty:  Terveydenhuolto (21), Hallinnollinen koulutus kaikille aloille (21), Terveydenhuolto (hammaslääketiede) (21) . Soveltuu lääkärikouluttajien erityispätevyyteen.

Yhteyshenkilö

Laura Teikko, laura.teikko(at)duodecim.fi

Peruutusehdot

 • Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutuksesta tulee ilmoittaa yhteyshenkilölle tai koulutus(at)duodecim.fi.
 • Mikäli osallistuminen/tilaus peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta.
 • Mikäli osallistuminen/tilaus peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta.
 • Mikäli osallistuminen/tilaus peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Osallistumismaksua ei palauteta.
 • Estyneen henkilön tilalle voidaan ennen koulutuksen alkamista kuluitta vaihtaa toinen henkilö.

Pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä mahdollisiin aikataulu-, kouluttaja- ja paikkamuutoksiin.