Koulutus

Käytännön työkaluja ristiriitojen hallintaan

Halusimmepa tai emme kuuluu jokaisen lääkärin työarkeen konflikteja eli ristiriitoja.
Ristiriitaisia pulmatilanteita syntyy kun erilaiset näkökannat törmäävät, kun henkilöiden välillä on jännitteitä tai valtaa käytetään väärin. Vastaavat tilanteet ovat tavattoman yleisiä, mutta eivät yleisyydestään huolimatta kuulu hyvin toimivaan työyhteisöön.

Lääkäri voi olla hyvin erilaisissa rooleissa osallisena konfliktissa: itse kiusaajana, kiusattavana, sivusta katsojana tai esimiehenä tilanteessa, jossa omien alaisten keskuudessa on konflikti.

Piileväkin hankaus aiheuttaa niin taloudellisia kuin sosiaalisia menetyksiä; väsymystä, kyynisyyttä, työmotivaation lasku, sairauspoissaoloja, yhteistyöongelmia.
Ristiriitojen käsittelemisen taito auttaa jokaista selviämään paremmin omasta työstänsä sekä kehittämään koko työyhteisön ilmapiiriä. Esimiehenä minulla on vastuu puuttua konfliktiin, työtoverina velvollisuus.

”Kannatti ehdottomasti osallistua! Oma näkemys laajeni, taitoja voi käyttää niin töissä, arjessa kuin yksityiselämässä. Löysin uuden näkökulman asiasta myös suhteessa omaan jaksamiseen työssä. ”
”Hyvää ja rohkaisevaa keskustelua kollegoiden kesken”
”Ihan loistava kurssi, joka antaa minulle varmuutta kommunikoinnissa hankalissakin tilanteissa.”
”Kurssi sopii ennaltaehkäisyksi ja helpottamaan jo olemassa olevien ristiriitatilanteiden hahmottamista, jäsentelyä ja työstämistä.”
”Koulutuksen jälkeen oli inspiroitunut, virkistynyt ja lämmin olo.”

Aika ja paikka

8.12.2017 klo 9-17, Duodecim, Kalevankatu 11 A, Helsinki

Koulutuksen tarkoitus

on valmentaa osallistujaa hallitsemaan sekä tunnistamaan ristiriitatilanteita.

Tavoitteet

  • oppia tunnistamaan konflikti sekä löytämään sen todelliset syyt
  • oppia ymmärtämään käytännössä konfliktin lainalaisuudet sekä eteneminen
  • oppia jämäkkyyttä sekä työkaluja lähteä selvittämään kärhämöintiä sen sijaan, että kielletään konfliktin olemassaolo tai jäädään sivusta katsojaksi

Kohderyhmä

lääkärit

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu >>

Ilmoittautuminen 24.11. mennessä. Osallistujia voidaan ottaa enintään 10.

Osallistumismaksu

350 euroa, sisältää opetuksen lisäksi materiaalin, kahvin ja lounaan.

Kouluttaja

Essi Aulanko

Teatteripedagogi, puheviestinnän opettaja

Lääkäriarkeen on tullut vuosien saatossa yhä enemmän tehtäviä, jotka ovat muuta kuin perinteistä potilaiden hoitoa. Erilaiset esiintymistilanteet, neuvottelut ja esittelyt sekä kokousten ja tilaisuuksien johtaminen ovat tulleet jäädäkseen varsinaisen lääkärintyön rinnalle. Näiden taitojen kartuttamisen ja kehittämisen ohjaaminen on ollut jo seitsemän vuoden ajan suuri ammatillisen kiinnostuksen kohde. Hyvät vaikuttamisen ja kommunikoinnin taidot tekevät työstä vähemmän kuormittavaa lääkärille itselleen ja samalla taidoista hyötyvät kaikki, joihin pyrkii vaikuttamaan. Olen 43-vuotias kahden teinitytön äiti, joten kouluttaja itsekin pääsee päivittäin kokeilemaan omia oppejaan vaihtelevin tuloksin.

Erikoistumispisteet/tunnit

Hyväksytty: Hallinnollinen koulutus kaikille aloille (6)

Peruutusehdot

  • Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutuksesta tulee ilmoittaa yhteyshenkilölle tai koulutus(at)duodecim.fi.
  • Mikäli osallistuminen/tilaus peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta.
  • Mikäli osallistuminen/tilaus peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta.
  • Mikäli osallistuminen/tilaus peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Osallistumismaksua ei palauteta.
  • Estyneen henkilön tilalle voidaan ennen koulutuksen alkamista kuluitta vaihtaa toinen henkilö.

Pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä mahdollisiin aikataulu-, kouluttaja- ja paikkamuutoksiin.

Yhteyshenkilö

Laura Teikko, laura.teikko(at)duodecim.fi