Lomakkeet

Ohjauksessa osaamista, oivallusta ja onnistumisen iloa – oppaan lomakkeet

Ohjauksessa osaamista, oivallusta ja onnistumisen iloa – oppaan lomakkeet ja muut liitteet voit ladata käyttöösi PDF-tiedostoina. Lomakkeet kannattaa säilyttää koko erikoistumisen ajan.

Osaamiskartoitukset
5.1.1. Yleislääketieteeseen erikoistuvan osaamistaulu
5.1.2. Osaamiskartoitus Woncan määrittelemien osaamisalueiden pohjalta
5.1.3. Osaamiskartta äitiysneuvolaan (esimerkki yhden osa-alueen osaamiskartasta)

Ohjauskeskustelun ohjeita
5.2. Dialoginen ohjaus
5.3. Kiireinen konsultaatio
Vastaanottopäiväkirja
5.4. Vastaanottopäiväkirjalomake

Tapauskeskustelu
5.5. Tapauksen pohdinta ohjauskeskustelussa-ohjeet
5.5.1. Tapauskeskustelussa pohdittavaksi sopivia kysymyksiä
Vastaanottotapahtuman havainnointi
5.6. Ohjeet vastaanottotapahtuman havainnointiin
5.6.1. Vastaanottotapahtuman arviointilomake
5.6.2 Ohje vastaanoton videointia varten
5.6.3 Suostumus vastaanottotilanteen videointiin
5.6.4 Videoidun vastaanoton arviointilomake
5.6.5 Ohje rooliharjoitusta varten

Ohjaamisen arviointi
5.7.1. Palaute ohjaajalle
5.8. Oppimisympäriston arviointi
5.8.1 Työyhteisön oppimisen ja toiminnan arviointi

Potilastyytyväisyys/lääkärin kokemus vastaanotosta
5.9.1. Potilastyytyväisyyslomake
5.9.2. Lääkärin lomake vastaanotosta

Läheltä piti -tilanne
Esimerkki läheltä piti tilanteen pohdinnasta
Lomake käytettäväksi läheltä piti -tilanteen arvioinnissa

Liitteet
Liite 1: Erilaisten oppijoiden tyypillisiä piirteitä ja tyypillisiä oppimiskeinoja kokemuksellisen oppimisen teorian mukaan luokiteltuna Tunnistatko itsesi?
Liite 2: Ohjaustyylit ja ohjaajan tehtävät