Tietosuojaselosteet

Hyvinvointiportaalin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kustannus Oy Duodecim
Kaivokatu 10 A
00100 Helsinki
puh. 09 618 851

Yhteystiedot

Tietosuojaan liittyviä asioita hoidetaan Duodecimin asiakaspalvelussa  info@duodecim.fi

Rekisteröidyt

 • Hyvinvointiportaalin käyttäjät
 • Työhyvinvointivalmennuksen käyttäjät
 • Sähköisen terveystarkastuksen käyttäjät

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on palvelun käytön mahdollistaminen ja palvelusta tiedottaminen. Tietojen käsittely perustuu sopimukseen. Palvelu perustuu terveystietojen käsittelyyn, johon käyttäjä antaa suostumuksensa rekisteröityessään käyttäjäksi.

Rekisterien tietosisältö

Hyvinvointiportaalin käyttäjistä tallennetaan

 • kieli, sähköposti, käyttäjätunnukset
 • kirjautumiskerrat ja viimeisin kirjautumispäivämäärä
 • Sähköisen terveystarkastuksen käyttäjistä tallennetaan
  • Terveyskyselyn tiedot
  • Viikkoseurantatiedot
  • Käyttäjän valitsemat valmennukset
 • Työhyvinvointivalmennuksen käyttäjistä tallennetaan työhyvinvointikyselyn tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjä tallentaa itse omat tietonsa palveluun.

Tietojen säilytysajat

Jos käyttäjätiliä ei ole käytetty kolmeen (3) vuoteen, käyttäjältä tiedustellaan, haluaako vielä jatkaa palvelun käyttöä. Jos tiedusteluun ei saada vastausta, tili poistetaan.

Tietojen vastaanottajat

Sähköisen terveystarkastuksen tiedot voidaan luovuttaa rekisteröidyn työnantajan työterveyshuollon nimetyille työntekijöille, mikäli rekisteröity itse on antanut tähän suostumuksensa.

Olemme varmistaneet, että kaikki rekistereissämme olevia henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti tietojen käsittelijöinä it-järjestelmätoimittajia, postitusyrityksiä ja painotaloja.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään EU:n alueella sijaitsevissa tietoturvallisissa palvelinkeskuksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Rekisterit sijaitsevat tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla kulunvalvonta-, videovalvonta-, murtosuojaus- ja palonestolaitteistoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@duodecim.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Mikäli koet, että sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin tietojesi käsittely perustuu sopimukseen, sinulla on oikeus saada meille toimittamasi tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa, jotta voit siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (http://www.tietosuoja.fi/), jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 


Tietosuojaseloste on päivitetty 24.5.2018