Mikä Syväriportti on?

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on luonut kansallisen verkkosivuston, joka tukee sekä syventävien opintojen tekijöitä että ohjaajia. Syväriportti julkaistiin helmikuussa 2016.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on järjestänyt vuodesta 2011 vuosittain Syventävät opinnot -symposiumin, jonne on kutsuttu kaikista Suomen lääketieteellisistä tiedekunnista sekä opettajia että tiedekunnan henkilökuntaa ja hallinnon opiskelijaedustajia. Tilaisuudet on suunniteltu ja toteutettu yhdessä Suomen Medisiinariliiton ja tiedekuntien kanssa.

Vuoden 2013 symposiumissa esiin nousi idea verkkoportaalista, jossa sekä syventävien opintojen tekijät että ohjaajat voisivat kohdata ja saada vertaistukea. Vuoden 2015 helmikuussa järjestetyssä neljännessä symposiumissa hiottiin sivuston sisältöä, ja sen myötä toteutus on nyt paraikaa käynnissä. Syväriportti tarjoaa muun muassa ohjeita, vinkkejä ja apua syventäviä opintoja tekevälle. Ohjaajille on oma osionsa, josta löytyy muun muassa ohjeita perehdyttämiseen, palautteen antamiseen ja erilaisten opiskelijoiden huomioimiseen. Lisäksi sivustolle kerätään oppimateriaalipankki, josta löytyy aiheita tiedon hakemisesta ja menetelmistä aina tutkimusetiikkaan ja itsensä johtamiseen.

Syväriportti tarjoaa muun muassa ohjeita, vinkkejä ja apua syventäviä opintoja tekevälle.

Vertaistukea Syväriportista saa kirjautumalla mukaan Syväritorille eli keskustelualueelle. Opiskelijat voivat palveluun kirjautuneiden kesken vaihtaa ajatuksia esimerkiksi hyvistä käytännöistä ja haasteista. Ohjaajat puolestaan voivat saada vertaistukea omalla, opiskelijoilta suljetulla keskustelualueella. Tiedekuntien syventäviin opintoihin liittyviä tapahtumia ja tiedotteita on tarkoitus koota Ajankohtaista-palstalle.

Toiveemme on, että syventävien opintojen parissa työskentelevät henkilöt eri yliopistoissa yhdistävät voimansa ja tarjoavat jo olemassa olevia hyviä materiaalejaan sekä tuottavat yhdessä parempaa materiaalia ja menetelmiä. Kutsumme teidät mukaan parantamaan opetuksen ja materiaalien laatua tuottamalla sisältöä Syväriporttiin.