Turussa lukujärjestykseen lisää tilaa syväreille

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on järjestänyt opiskelijoille lisää aikaa lukujärjestyksestä syventävien opintojen tutkielman tekoa varten. Riippuen ryhmäjaosta, tutkielmalle allokoitu aika on 7-8 viikkoa ja ajoittuu kullekin ryhmälle eri aikaan vuodesta kahdesta neljään eri suuruiseen jaksoon.

Lukukaudella C9 järjestetään naistentautien, perinnöllisyyslääketieteen ja lastentautien opetus.
Lukukaudella C10 tarjotaan yleislääketieteen, silmätautien ja IKA-blokin opetus. IKA-blokki säilyy nykyisenlaisena.
Lukukaudella C10 opiskelijan on mahdollista tehdä valinnaisia opintoja, opinnäytetyötä tai lähteä lyhyeen vaihtoon.

Lisätietoja tiedekunnan opintoneuvojalta