Opiskelijajäseneksi liittyminen

Opiskelijajäseneksi liittyminen

Tervetuloa hyvään seuraan!

Lääketieteen opiskelijana voit liittyä Duodecim-seuran jäseneksi opintojen alusta alkaen. Saat käyttöösi Duodecimin opiskelijajäsenilleen tarjoamat edut. Opiskelijajäsenyys on maksuton.

Hae jäsenyyttä

Lääketieteen 1.4. vuosikurssin opiskelijat voivat hakea opiskelijajäsenyyttä verkkolomakkeen avulla heti. 56. vuosikurssin opiskelijoita pyydämme täyttämään paperisen jäsenhakemuslomakkeen.

Hae Duodecimin opiskelijajäsenyyttä >>

Mikäli opiskelet ulkomailla, täytä paperinen jäsenhakemuslomake ja liitä mukaan todistus, josta ilmenee voimassa oleva opinto-oikeus ja läsnäolo. Lähetä liite ja hakemus allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
PL 713
00101 Helsinki

Opiskelijajäsenhakemuslomake (pdf) >>
Opiskelijaj
äsenhakemuslomake (word) >>