Produkter

Yrkeslitteratur

Till nätbutiken

Förlags Ab Duodecim publicerar medicinska läroböcker, guider och handböcker i såväl tryckt som i elektronisk form. Läroböcker erbjuder baskunskap inom medicinska specialområden och de är riktade till en bred läsekrets från studerande till specialist. Handböckerna och guiderna utarbetade till stöd för det praktiska arbetet tjänar för sin del både läkare och andra yrkesutövare inom hälsovården.