Produkter

Tidskriften Duodecim

Till tidskriften

Tidskriften Duodecim är en allmänmedicinsk tidskrift vars första nummer utkom år 1885. Tidskriften är Duodecim-föreningens medlemsförmån som utkommer 24 gånger per år. Tidskriftens främsta uppgift är att uppfylla och stöda vetenskaplig och yrkesmässig kompletteringsutbildning hos läkare och medicinstudernade.

För det medicinska innehållet ansvarar vid sidan av chefredaktören och redaktionssekreteraren tio sakkunniga i främsta leden, som representerar olika medicinska specialområden. Samtliga artiklar i tidskriften genomgår vetenskaplig referee-praxis och språket granskas före publicering. En av tidskriftens uppgifter sedan den grundades har sålunda varit utveckling och preservering av det finska medicinspråket.