Produkter

Terveysportti

Till Terveysportti

Terveysportti ”Hälsoporten” samlar ihop information som är nödvändig för det praktiska arbetet för yrkesutövare inom hälsovården. Där hittar man till exempel uppdaterade vårdrekommendationer, medicinsk information och otaliga tillämpningar som underlättar det praktiska arbetet. Tjänsten används inom hälsovården över hela Finland och där görs cirka 50 miljoner sökningar per år.

Läkarens databas utgör kärnan för Terveysportti. Dess koncentrerade och praktiskt inriktade artiklar är riktade speciellt till läkare som arbetar inom den öppna hälsovården och i sjukhuspolikliniker. Forskningsdata bakom anvisningar är beskrivna i samband med artiklarna.

Terveysportti publiceras av Förlags Ab Duodecim.