Produkter

Terveyskirjasto

Till Terveyskirjasto

Terveyskirjasto.fi är Duodecims mest omfattande tjänsten. Den stöder medborgare i skötseln av egen hälsa och ger baskunskap om sjukdomar och vårdsökning.

Artiklar och anvisningar i Terveyskirjasto är skrivna av professionella och de utgår från de nationella God medicin praxis – rekommendationer och från Förlags Ab Duodecim -publicerade läkarnas hand- och läröböcker. Innehållet i Terveyskirjasto kompletteras och utvecklas jämnt med nya uppdateringar. Artiklar på sidor öppnas över 50 miljoner gånger per år.