Produkter

Oppiportti, Syväriportti och andra utbildningar

Till Oppiportti

Kompletteringsutbildning med målet att upprätthålla hög yrkeskunnande är också en av Duodecims centrala verksamhetsformer. De mångformiga utbildningstillfällena som förening ordnar samt webbinlärningsmiljön Oppiportti, som Förlags Ab Duodecim publicerar, erbjuder möjligheter för att bevara och utveckla de kunskaper som krävs i arbetet.

Syväriportti är en mötesplats för studerande som håller på med fördjupade medicinska studier och deras handledare. I tjänsten hittar man bland annat anvisningar för hur man skriver avhandlingen för fördjupande studier och stöd för val av teman för avhandlingen. Tjänsten är upprättad i samarbete med Finska Tandläkarsällskapet Apollonia, medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet, medicinska fakulteten vid Östra Finlands universitet, medicinska fakulteten vid Uleåborgs universitet, Finlands Medicinarförbund r.f., studentförbundet Suomen hammaslääketieteen opiskelijoiden liitto, medicinska fakulteten vid Tammerfors universitet och medicinska fakulteten vid Åbo universitet.