Produkter

Innehåll som integreras med företag och hälsovården

Förlags Ab Duodecim har utvecklat webbaserade program och tjänster vars mål är att främja medborgarnas hälsa och egenvård av sjukdomar. Kommuner, företag och samfund kan skaffa sig nyttjanderätt till dem och då finns de tillgängliga på de aktörers webbplatser som beställt tjänsterna.