Produkter

Helhetsbedömning av medicinering EBMEDS

Endast var tredje äldre person eller multisjuk patient får idag rätt medicinering. Kustannus Oy Duodecim samt PRIMA-eDS-konsortium finansierat av EU har utvecklat en ny egenskap för det kliniska beslutsstödet: helhetsbedömningen av medicineringen som hjälper att utvärdera medicineringens helhetssituation.

Helhetsbedömningen av medicineringen innehåller

  • medicineringen i samband med njursvikt
  • allvarliga läkemedel-läkemedelsinteraktioner
  • indikationer och kontraindikationer relaterade till medicineringen
  • skadeverkningar orsakade av medicineringen
  • laboratorieundersökningar.

Med hjälp av helhetsbedömningen av medicineringen kan man också

  • främja säkerheten i läkemedelsbehandlingen med automatiska påminnelser och varningar
  • hjälpa vid användningen av alternativa och säkrare läkemedel.

Tjänsten produceras av Kustannus Oy Duodecim.