Produkter

God medicinsk praxis

Rekommendationer

Sällskapet Duodecim sammanställer rekommendationerna i God medicinsk praxis tillsammans med specialistläkarföreningarna. Framställningen av rekommendationerna ansvaras av expertarbetsgruppen och redaktionen för God medicinsk praxis med hjälp av offentlig finansiering. En del av rekommendationerna i God medicinsk praxis är översatta till svenska.

Rekommendationerna i God medicinsk praxis är oberoende, nationella vårdrekommendationer som är evidensbaserade. I dem behandlas viktiga frågor i anknytning till finländsk hälsa samt behandling och förebyggande av sjukdomar. Rekommendationerna sammanställs som grund för vårdbeslut för läkare, vårdpersonal och för medborgarna.

Koncentrerade och lättlästa vårdrekommendationer fungerar som ett stöd i läkarens praktiska arbete och som grund när man sammanställer regionala vårdprogram. Vårdrekommendationerna kan tillämpas i finländsk praxis och de kan innehålla motiverade ställningstaganden även i sådana betydelsefulla frågor inom hälso- och sjukvård för vilka det inte finns vetenskaplig evidens eller för vilka detta inte är möjligt. Med hjälp av rekommendationerna i God medicinsk praxis kan man förbättra vårdens kvalitet och minska variationerna i vårdpraxis.

Rekommendationer som har översatts till svenska »
Kontaktuppgifter till God medicinsk praxis »