Produkter

God medicinsk praxis

Rekommendationer

God medicinsk praxis – rekommendationer är oberoende nationella behandlingsmönster som bygger på evidensbaserade forskningsresultat. De behandlar viktiga frågor om finländarnas hälsa, hälsovård och förebyggande av sjukdomar. Rekommendationerna utarbetas för läkare, hälso- och sjukvårdspersonal och medborgare till grund för behandlingsbeslut.

Rekommendationer utarbetas av Finska Läkarförening Duodecim tillsammans med specialistföreningar. God medicinsk praxis – redaktionen och varierande expertarbetsgrupper ansvarar tillsammans för utarbetande av rekommendationer.