Produkter

God medicinsk praxis – patientversioner

Rekommendationer

I God medicinsk praxis-rekommendationerna beskriver man vanligen sjukdomens karaktär och hur allmän den är, symptom, orsaker, åtgärder i samband med diagnostisering av sjukdomen, vården och rehabiliteringen samt sjukdomens konsekvenser och prognos.

Man gör upp patientversioner av rekommendationerna som är riktade till medborgarna. I dem presenterar man i kompakt form och på allmänspråk det centrala innehållet i God medicinsk praxis-rekommendationen ur patientens synvinkel. Patientversionerna kan man läsa på webbsidan Käypä hoito (God medicinsk praxis) och i Terveyskirjasto.

Man gör upp patientversionerna både på finska och svenska.