Produkter

Duodecims Hälsoundersökning och -träning / Duodecim STAR

Duodecims hälsoundersökning och -träning ger en övergripande bedömning av välmående och verktyg för att genomföra förändringen.

En rapport om hälsoundersökning som baserar sig på cirka fyrtio frågor ger beräkningen av den förväntade livslängden och vanligaste sjukdomsrisker samt en sammanfattning av de levnadssätt som påverkar hälsan och sätt att påverka dem. Hälsoträningens veckomeddelanden uppmuntrar och handleder användaren via e-post mot ett ännu bättre liv. Man kan välja mellan träningar inom viktiga livsområden: viktkontroll, motion, mat, sömn, kunskaper för ett lyckligt liv, förbättring av förhållandet mellan partnerna, måttlig konsumtion av alkohol och att sluta röka.

Duodecims hälsoundersökning och -träning är en effektiv del av kommunernas elektroniska hälsotjänster, den används redan av två miljoner finländare.

Frågor star(at)duodecim.fi.

Programmet produceras av Kustannus Oy Duodecim.