Produkter

Duodecim Symptombedömningar

Duodecims Symptombedömningar är frågeblanketter som är avsedda för bedömning av ett enskilt hälsoproblem eller symptom och med vilka man bedömer vårdbehovet och dess brådskande karaktär, ger åtgärdsrekommendationer samt med hjälp av regional servicestyrning automatiskt hänvisar personen till ändamålsenlig hjälp.

Duodecim Symptombedömningar används som en del av tjänsten Omaolo. Tjänsten Omaolo är en ny webbtjänst som utvecklats till stöd för att uträtta ärenden inom social- och hälsovården. Genom tjänsten kan man bedöma sitt behov av vård och tjänster.  Duodecim har i tjänsten producerat verktyg som baserar sig på senaste forskningsrön för bedömning av sjukdomssymptom och den behandling som dessa kräver.

SoteDigi Oy ansvarar för tjänsten Omaolo. Tjänsten har utvecklats av sammanlagt 14 kommunala aktörer och sjukvårdsdistrikt. Mer information om tjänsten Omaolo och ibruktagandet av den: SoteDigi Oy.

Mer information om Duodecims symptombedömningar: kundrelationschef Anu Suurnäkki.