Produkter

Duodecim Egenvård (Omahoito)

Duodecim Egenvård ger medborgare konkret information om genomförandet av vården och uppföljningen av egen långvarig sjukdom – också för anhörigas och näras användning.

Tjänsten Egenvård är en databank för patienter med långvariga sjukdomar. Den stöder och kompletterar handledningen av egenvården som hälsovårdens personal ger på mottagningar. Videor, nätkurser och artiklar innehåller väsentliga uppgifter om sjukdomen och speciellt dess egenvård genom att också ge många praktiska råd.

Tjänsten baserar sig huvudsakligen på Duodecims, Terveyskirjastos, Terveysporttis och God medicinsk praxis databas genom att speciellt beakta patientens egenmakt. Innehållet kompletteras kontinuerligt, särskilt produktionen av nätkurser och videor ökas.

Tjänsten Egenvård är en effektiv del av kommunernas elektroniska hälsotjänster, den används redan av två miljoner finländare.

Frågor omahoito(at)duodecim.fi.

Duodecim Egenvård publiceras av Kustannus Oy Duodecim.