Produkter

Bedömningen av hälsonyttan EBMEDS

Som grund för Duodecims Bedömning av hälsonyttan (EBMEDS) ligger strukturerad information från patientdatasystem samt EBMEDS-beslutsstödets innehåll. Med hjälp av dessa kan man analysera patientuppgifter både på individuell och gruppnivå och hitta de personer som möjligen skulle dra nytta av interventioner eller vars vårdsäkerhet kunde förbättras.

Delapparna för bedömningen av hälsonyttan EBMEDS är:
– riskräknare
– vårdbrist (care gap)
– kliniska kvalitetsmätare
– rapporter som beskriver befolkningens hälsotillstånd
– räknare för hälsonytta (en app som mäter mängden av nettonyttan som fås av vården).

Fastställandet av vårdbristen och kliniska kvalitetsmätare, riskräknare samt räknare för hälsonytta baserar sig på God medicinsk praxis-rekommendationerna och andra primära forskningsdatakällor.

Tjänsten produceras av Kustannus Oy Duodecim.

ISO 13485 kvalitetscertifierad