Duodecimin yhdistysjäsenet

Ajankohtaista2
Sivut 3

Duodecimin yhdistysjäsenet

Duodecim-seuralla on 115 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 91 erikoisalayhdistyksiä tai muita lääketieteen alan yhdistyksiä. Ajankohtaista asiaa koronaepidemian vaikutuksesta yhdistystoimintaan » Paikallisyhdistykset saavat Duodecimilta vuosittaista toiminta-avustusta ja voivat hakea tukea esimerkiksi yhdistyksen historiikin julkaisemiseen. Toimintakertomuksen tukien maksamista varten voi lähettää Duodecimille 30.6.2021 mennessä jasenpalvelut@duodecim.fi. Yhdistysten kotisivujen ylläpitoon ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen on myös mahdollista […]

Käypä hoito

Duodecim-seura laatii Käypä hoito -suosituksia yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella. Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi. Osa Käypä hoito -suosituksista on käännetty ruotsiksi.  […]

Duodecim-lehti

Aikakauskirja Duodecim on lääketieteellinen yleislehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1885. Duodecim-lehti on Duodecim-seuran jäsenetu ja se ilmestyy 24 kertaa vuodessa. Lehden pääasiallisena tehtävänä on lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden tieteellinen ja ammatillinen täydennyskoulutus. Lääketieteellisestä sisällöstä vastaavat päätoimittajan ja toimitussihteerin lisäksi kymmenen eturivin asiantuntijaa, jotka edustavat lääketieteen eri erikoisaloja. Kaikki Duodecim-lehden artikkelit käyvät läpi tieteellisen vertaisarvioinnin, […]

Koulun terveyskone auttaa nuorta kehittämään elämäntaitojaan ja terveystottumuksiaan

Tervetuloa ensiesittelyyn Duodecimin osastolle Educa 2015 -tapahtumaan 23.–24.1.2015, osasto 6c81 Kustannus Oy Duodecim on kehittänyt 13–18-vuotiaille koululaisille suunnatun sähköisen terveystarkastuksen, Koulun terveyskoneen. Testissä nuori arvioi 24 kysymykseen vastaamalla nykyisiä terveystottumuksiaan ja elämäntaitojaan. Koulun terveyskone -testi jakautuu kuuteen eri osa-alueeseen, joita ovat mielen hyvinvointi, sosiaaliset taidot, päihteet, liikunta ja arki-aktiivisuus, ravitsemus sekä uni. Nuori saa vastaustensa […]

Koulun terveyskone auttaa nuorta kehittämään elämäntaitojaan ja terveystottumuksiaan

Tervetuloa ensiesittelyyn Duodecimin osastolle Educa 2015 -tapahtumaan 23. – 24.1.2015, osasto 6c81 Kustannus Oy Duodecim on kehittänyt 13–18-vuotiaille koululaisille suunnatun sähköisen terveystarkastuksen, Koulun terveyskoneen. Testissä nuori arvioi 24 kysymykseen vastaamalla nykyisiä terveystottumuksiaan ja elämäntaitojaan. Koulun terveyskone -testi jakautuu kuuteen eri osa-alueeseen, joita ovat mielen hyvinvointi, sosiaaliset taidot, päihteet, liikunta ja arki-aktiivisuus, ravitsemus sekä uni. Nuori […]