Ajankohtaista6
Sivut 0

Oppiportin uutuuskurssilta tarvittavat tiedot alkometrin käyttöön

Alkoholipitoisuuden määrittäminen kuuluu usein hoidon tarpeen arviointiin. Alkometrillä tehdyllä veren alkoholipitoisuuden määrittämisellä saadaan hoitotilanteessa tärkeää tietoa muun muassa potilaan sekavuuden tai heikentyneen tajunnantason syystä ja lääkkeenannon turvallisuudesta. Oppiportin uutuuskoulutus antaa sinulle tarvittavat tiedot alkometrin käyttöön työssäsi.