Ajankohtaista6
Sivut 0

Parkinsonin tauti Käypä hoito -suositukseen tarkennuksia

Parkinsonin tauti Käypä hoito -suositusta on päivitetty kohdennetusti. Safinamidi-lääkkeeseen liittyvä kirjallisuus käytiin läpi. Tutkimusten mukaan safinamidi ilmeisesti lisää keski- ja myöhäisvaiheen tilanvaihtelupotilaiden on-aikaa ilman haittaavia dyskinesioita, mutta sen vaikutuksesta varhaisvaiheen Parkinsonin taudin hoidossa ei ole riittävää näyttöä. Suositukseen tuli tarkennuksia myös laiteavusteiseen hoitoon, lähinnä koskien syväaivostimulaatiota (DBS-hoitoa) ja palliatiiviseen hoitoon. Lue koko suositus »  

Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset Käypä hoito -suositusta päivitetty

Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset Käypä hoito -suosituksen vuoden 2016 päivityksen jälkeen on aiheesta kertynyt uutta tärkeää tietoa, joka edellytti suosituksen kohdennettua päivitystä. Merkittävimmät asiat ovat: Uusi taulukko hrHPV-testin käytöstä avosektorilla Uusi taulukko Papa-testin käytöstä avosektorilla Kohdunkaulan syövän esiasteiden ja sitä lievempien muutosten seurannan keventäminen. Tämän on mahdollistanut HPV-testin käyttö. Sillä on hyvä herkkyys, mutta […]

Vältä pitkäkestoista PPI-lääkitystä toiminnallisessa dyspepsiassa

Ylävatsavaivoja käsittelevän päivitetyn Käypä hoito -suosituksen mukaan toiminnallisen dyspepsian ja lievän refluksitaudin hoito on oireenmukaista. Ensisijaisena lääkehoitona käytetään protonipumpun estäjiä (PPI), mutta pitkäkestoinen lääkehoito ei yleensä ole aiheellinen. Toistuvat ylävatsa- ja refluksioireet ovat väestötasolla yleisiä. Pääosan niistä aiheuttavat dyspepsia, joka jaotellaan toiminnalliseen ja orgaaniseen, ja refluksitauti. Noin puolet ylävatsavaivoista on toiminnallisia. Noin kahdella kolmasosalla avohoidon […]

Hoitosuositusten tulevaisuus: yksilöllistyvä hoito ja potilaiden osallisuus huomioitava

Hoitosuositusten määrä on räjähtänyt 1990-luvulta lähtien. Kuten emerituskansleri Kari Raivio sanoi Tampereen lääkäripäivillä maaliskuussa 2019, erikoinen pulma on syntynyt hoitosuositusten ylitarjonnasta. Itse teen töitä sen eteen, että hoitosuositusten merkitys kasvaa ja sitä kautta potilaiden hoito paranee. Jotta tähän päästään, hoitosuositusten pitää olla luotettavia, ajanmukaisia ja käyttökelpoisia. Muuttuva yhteiskunta ja kehittyvä lääketiede asettavat hoitosuosituksille uusia haasteita. […]

Muistisairaalle ja läheiselle ensitietoa diagnoosin jälkeen

Uusi verkkokurssi vastaa sairastunutta ja hänen läheisiään askarruttaviin kysymyksiin sairaudesta ja turvallisesta kotona selviytymisestä. Muistisairaus ja sen kehittyminen aiheuttaa sairastuneelle ja läheisille huolta ja epävarmuutta tulevasta, jopa pelkoa. Muistisairauden toteamisen jälkeen ovat muistisairas ja hänen läheisensä monien kysymysten äärellä. Muistipoliklinikalla yhdessä sairastuneen ja hänen läheisten kanssa laadittu hoito- ja kuntoutussuunnitelma varmistaa turvallisen asumisen kotona mahdollisimman […]