Hakutulokset: "kh"

Ajankohtaista 5Sivut 1

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun Käypä hoito -suositus on päivitetty. Komplisoitumattoman lieväoireisen ja keskivaikeista oireista kärsivän potilaan hoito aloitetaan perusterveydenhuollossa. Seuranta riittää, jos oireet eivät huononna elämänlaatua eikä komplikaatioita ole. Kun lääkehoitoon päädytään, on se yleensä riittävä saamaan potilas vähäoireiseksi tai oireettomaksi. Uudempien lääkkeiden aloitus on syytä jättää erikoislääkärin harkintaan. Höyläysleikkaus on vaikeiden tapausten hoidossa säilyttänyt tärkeän […]

Muistisairauksien Käypä hoito -suositus nyt myös ruotsiksi

Muistisairauksien Käypä hoito -suositus on käännetty ruotsin kielelle. Aiemmin Muistisairaudet-hoitosuosituksesta oli saatavilla ruotsinkielisenä vain potilasversio, mutta nyt koko hoitosuositus on saatavilla ruotsiksi. Hoitosuosituksen käännös on toteutettu Suomen Alzheimer-tutkimusseuran rahoituksella. Käännöksen asiantuntijatarkastuksesta on vastannut neurologian erikoislääkäri, dosentti Susanna Melkas HYKS:n neurologian klinikasta. Käypä hoito kiittää tutkimusseuraa ja dosentti Melkasta aktiivisuudesta käännöstyössä. Tutustu ruotsinkieliseen Muistisairaudet-hoitosuositukseen ja ruotsinkieliseen […]

Käypä hoito -suositusten ja Vältä viisaasti -suositusten lausuntokierrosrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Kalevankatu 11 A 00100 Helsinki puh. 09 618 851 Yhteystiedot Tietosuojaan liittyvät tiedustelut khpalaute@duodecim.fi Rekisteröidyt Asiantuntijat Sidosryhmät Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Rekisterien tietosisältö Lausuntokierrosrekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, titteli tai ammattinimike toimipaikka ja sähköpostiosoite Säännönmukaiset tietolähteet Niin kutsuttujen vakiotahojen henkilöt ovat sidosryhmiä, joiden tiedot on saatu joko suoraan heiltä itseltään […]