50 rekommendationer om god medicinsk praxis har översatts till svenska – vad fint! Det är dock osäkert om översättningsarbetet fortsätter

Ajankohtaista6
Sivut 0

50 rekommendationer om god medicinsk praxis har översatts till svenska – vad fint! Det är dock osäkert om översättningsarbetet fortsätter

Den svenskspråkiga rekommendationen God medicinsk praxis vid schizofreni publiceras första veckan i september. Den är samtidigt den 50:e rekommendationen för god medicinsk praxis som blivit översatt till svenska. Rekommendationerna för god medicinsk praxis har översatts till svenska inom ramen för ett tvåårigt översättningsprojekt som inleddes år 2020. För att rekommendationerna även i fortsättningen ska kunna […]

Anna lausuntosi Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) Hyvä käytäntö -konsensussuositukseen

Tarjoamme mahdollisuutta antaa lausunto Kroonisesta väsymysoireyhtymä (ME/CFS) Hyvä käytäntö -konsensussuosituksen luonnoksesta. Eduskunta osoitti vuoden 2018 viimeisessä lisätalousarviossa Suomalaiselle Lääkäriseuralle Duodecimille rahoituksen kroonista väsymysoireyhtymää käsittelevän hoitosuosituksen laatimiseen. Koska aiheesta ei ole riittävästi korkealaatuista tutkimustietoa, päädyttiin laatimaan konsensussuositus. Hyvä käytäntö -konsensussuositus on tutkimusnäyttöön ja asiantuntijoiden konsensukseen pohjautuva hoitosuositus. Kroonisesta väsymysoireyhtymä (ME/CFS) Hyvä käytäntö -konsensussuositus on ensimmäinen Duodecimin […]

Karieksen hallinnan Käypä hoito -suositus päivitetty: Hampaiden harjauksesta ei voi tinkiä

Päivitetty karieksen hallinnan Käypä hoito -suositus painottaa, että suomalaisilla on edelleen parannettavaa hampaiden puhdistuksessa. Hampaat pitää harjata kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla. Reikiintymistä estetään omahoidolla ja fluorin käytöllä. Uudistettu suositus korostaa myös säännöllisiä hammashoitokäyntejä sekä ikäihmisten tarvitsemaa apua suun omahoitoon. Karies on edelleen maailmanlaajuisesti yksi yleisimpiä sairauksia. Tutkimuksen mukaan 99 prosentilla työikäisistä suomalaisaikuisista on hampaissaan merkkejä […]

Uutuuskirja: Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus on osa hyvää hoitoa

Lääkärin ja potilaan kohtaaminen säilyy potilaan ja usein myös hänen läheistensä mielessä joskus koko loppuelämän ajan. Suomessa lääkäreille on opetettu vuorovaikutustaitoja jo pitkään peruskoulutuksen osana, mutta Päivi Hietasen, Jaana Kaleva-Kerolan ja Eeva Pyörälän toimittama teos on ensimmäinen suomenkielinen oppikirja lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksesta. Kirjan toimittajat ovat opettaneet vuorovaikutustaitoja lääkäreille vuosikymmenten ajan erilaisissa yhteyksissä. Potilaasta on […]

Keuhkoahtaumataudin Käypä hoito -suositus päivitetty – oleellista riskipotilaiden seulonta vastaanotolla, ilmiasun mukainen hoito ja omahoidon tukeminen

Keuhkoahtaumataudin Käypä hoito -suositus on päivitetty. Erityisesti seulontaa, diagnostiikkaa ja hoitoa koskevia osuuksia sekä kuvia ja taulukoita on uudistettu. Edelleen tehokkain tapa ehkäistä keuhkoahtaumatautia on savuttomuus. Pitkään tupakoineiden henkilöiden keuhkoahtaumatautia voidaan seuloa oirekyselyllä ja mikrospirometrialla terveydenhuoltokäyntien yhteydessä. Keuhkoahtaumataudin diagnostiikka perustuu riskitekijöiden arvioon, oireisiin ja spirometriaan. Spirometriassa todetaan palautumaton obstruktio, ja avaavan lääkkeen antamisen jälkeen FEV1/FVC […]