Ajankohtaista1
Sivut 0

Päivitetty Käypä hoito -suositus: MS-taudin hoitoon kolme uutta lääkettä

Päivitetty MS-taudin Käypä hoito -suositus sisältää kolme uutta MS-taudin hoitoon käytettyä lääkettä: alemtutsumabi, dimetyylifumaraatti ja teriflunomidi. Nämä lääkkeet ovat tulleet markkinoille vuoden sisällä, tosin dimetyylifumaraatin korvattavuuspäätöstä vielä odotetaan. Dimetyylifumaraatti ja teriflunomidi tulevat suun kautta otettavina valmisteina käyttöön ensilinjan hoitoon ja suonensisäisesti annosteltava alemtutsumabi toisen linjan hoitoon. MS-taudin hoitoon on jo nyt olemassa merkittävä määrä lääkkeitä, mutta käytössä ei ole mittaria, jolla […]