Hakutulokset: "kh"

Ajankohtaista 6Sivut 0

Liikunnasta ja depressiosta

Julkisuudessa on viime päivinä esitetty mielipiteitä liikunnan merkityksestä depression ehkäisyssä ja hoidossa. Aihetta käsitellään kahdessa Käypä hoito -suosituksessa (Liikunnan Käypä hoito -suositus ja Depression Käypä hoito -suositus). Depressio-suosituksessa liikuntaa lähestytään depression ja sitä sairastavan henkilön näkökulmasta. Sen mukaan kohtalainen määrä liikuntaa edistää yksilötasolla mielenterveyttä ja voi vähentää depression vaaraa. Depressiopotilaat saattavat hyötyä säännöllisestä liikunnasta yksin […]

Uusi Käypä hoito -suositus kivusta korostaa lääkkeetöntä hoitoa

Kipu on läsnä monen ihmisen elämässä. Suomalaisen väestötutkimuksen mukaan 35 % aikuisista on kokenut vähintään 3 kuukautta kestänyttä kipua ja päivittäin kroonista kipua esiintyy 14 %:lla aikuisista. Uusi Käypä hoito -suositus Kivun hoidosta pyrkii edistämään kivun tehokasta ja turvallista hoitoa. Yksilön kärsimyksen lisäksi kipu aiheuttaa seurauksia myös yhteiskunnalle. Kivun aiheuttamista kokonaiskustannuksista suurimman osan muodostavat epäsuorat […]

Päivitetty Unettomuuden Käypä hoito -suositus: Tilapäinen unettomuus kuuluu elämään, pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa lääkkeettömyys ensisijaista

Satunnainen ja pitkäaikainen unettomuus on lisääntynyt erityisesti työtätekevällä väestöllä viime vuosikymmenien aikana. Väestötutkimusten mukaan aikuisväestöstä noin kolmannes kärsii ajoittain unettomuusoireista. Pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsii liki 12 % aikuisväestöstä. Unettomuuden päivitetyn Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on yhtenäistää unettomuuden diagnostiikkaa ja syiden selvittämistä, hoitoa ja hoidon porrastusta, unettomuuden vaikutusten arviointia sekä unettomuuden ehkäisyä. Päivitetty Unettomuuden Käypä hoito -suositus […]

Päivitetty Käypä hoito -suositus: Alkoholin käytön aiemmat riskirajat liian korkeat, nyt rajoja on tiukennettu

Alkoholiongelma on eräs yhteiskunnan merkittävistä terveysuhkista. Suomessa on arviolta noin 500 000 alkoholin riskikäyttäjää. Terveydenhuollon naispotilaista noin 10 % ja miespotilaista lähes 20 % on alkoholin ongelmakäyttäjiä. Esimerkiksi vuonna 2007 alkoholinkäyttö aiheutti yhteiskunnalle 0,7–0,9 miljardin euron välittömät kustannukset ja 3,2–6,0 miljardin euron välilliset kustannukset. Päivitetty alkoholiongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus painottaa alkoholin riskikäytön rajojen tiukentumista […]

Päivitetty Käypä hoito -suositus: Alkoholin käytön aiemmat riskirajat liian korkeat, nyt rajoja on tiukennettu

Alkoholiongelma on eräs yhteiskunnan merkittävistä terveysuhkista. Suomessa on arviolta noin 500 000 alkoholin riskikäyttäjää. Terveydenhuollon naispotilaista noin 10 % ja miespotilaista lähes 20 % on alkoholin ongelmakäyttäjiä. Esimerkiksi vuonna 2007 alkoholinkäyttö aiheutti yhteiskunnalle 0,7–0,9 miljardin euron välittömät kustannukset ja 3,2–6,0 miljardin euron välilliset kustannukset. Päivitetty alkoholiongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus painottaa alkoholin riskikäytön rajojen tiukentumista ja […]

Parkinsonin taudin hoitolinjauksia tarkistettu

Juuri päivitetty Käypä hoito -suositus Parkinsonin tauti päätyy suosittamaan ensilinjan hoidoksi alle 60–65-vuotiaille dopamiiniagonisteja tai MAO-B:n estäjiä. Tätä vanhemmilla hoito voidaan aloittaa suoraan myös levodopalla. Keskivaiheen taudin hoidossa levodopan ohella hyödyllisiä lääkkeitä ovat dopamiiniagonistit, COMT:n estäjä, apomorfiini-injektiot ja mahdollisesti myös MAO-B:n estäjät. Edenneessä taudissa voidaan käyttää syväaivostimulaatiota (DBS), duodenaalista levodopainfuusiota tai apomorfiini-infuusiota (ei vielä myyntilupaa […]