Hakutulokset: "kh"

Ajankohtaista 2Sivut 4

Masennuksen lääkehoito: professori Goetschen mielipiteet eivät kuvasta Cochrane-yhteisön kantaa

Näyttöön perustuvan lääketieteen piirissä korkeasti arvostettu kansainvälinen Cochrane-yhteisö sanoutuu irti professori Peter Goetschen masennuksen lääkehoitoa voimakkaasti kritisoivista mielipiteistä. Yhteisön mukaan professori Goetschen mielipiteet ovat hänen omiaan. Vaikka professori Goetsche toimiikin yhteisön pohjoismaisen Cochrane-keskuksen johtajana, eivät hänen julkisuudessa esittämänsä mielipiteet vastaa Cochrane-yhteisön kantaa. Tämänhetkinen suomalaisten asiantuntijoiden arvioima tutkimusnäyttö masennuksen hoidosta on koottu aihetta käsittelevään Käypä hoito […]

Käypä hoito

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@duodecim.fi

Apurahat

Duodecim-seura ja sen rahastoista perustettu Suomen Lääketieteen Säätiö myöntävät apurahoja tutkimustyöhön, opetukseen ja Käypä hoito suositusten tekemiseen. Säätiön tutkimusapurahojen hakuaika on toukokuussa ja opetuksen apurahojen alkusyksystä. Käypä hoito -apurahoja voi hakea ympäri vuoden. Käypä hoito -apurahat Opetuksen apurahat Suomen Lääketieteen Säätiön apurahat Käypä hoito -apurahat Laaditko työryhmän jäsenenä Käypä hoito -suosituksia? Duodecim-seura myöntää apurahoja Käypä […]

Duodecimin yhdistysjäsenet

Duodecim-seuralla on 113 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 89 erikoisalayhdistyksiä tai muita lääketieteen alan yhdistyksiä. Paikallisyhdistykset saavat Duodecimilta vuosittaista toiminta-avustusta ja voivat hakea tukea esimerkiksi yhdistyksen historiikin julkaisemiseen. Myös yhdistysten kotisivujen ylläpitoon ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen on mahdollista saada apua Duodecimilta. Duodecim tarjoaa jäsenpalveluna yhdistysjäsenilleen Yhdistysavain-kotisivualustan. Jäsenyhdistykset voivat ostaa kotisivujen päivitystyöt ja sivujen luomisen […]

Käyvän hoidon potilasversiot

Potilasversioissa on esitetty tiiviissä muodossa Käypä hoito -suosituksen keskeinen sisältö yleiskielellä potilaan näkökulmasta. Käypä hoito -suosituksissa kuvataan yleensä sairauden luonne ja yleisyys, oireet, syyt, sairauden toteamiseen liittyvät toimenpiteet, hoito ja kuntoutus, sairauden seurannaisvaikutukset ja sen ennuste. Suosituksista laaditaan kansalaisille suunnatut potilasversiot. Potilasversiot ovat luettavissa Käypä hoito -sivustolta ja Terveyskirjastosta. Potilasversioita laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Migreenin Käypä hoito -suositus on päivitetty

Merkittävimmät muutokset suosituksessa liittyvät migreenin lääkehoitoihin. Ergotamiinin käyttö migreenissä on juuri julkaistussa suosituksessa jätetty pois. Estolääkehoitojen asema on päivitetty ja kandesartaanin tehosta migreenin estohoidossa on saatu lisänäyttöä. Nyt päivitetyssä suosituksessa botuliinitoksiinin asema migreenin hoidossa on määritelty. Botuliinitoksiini A on osoittautunut tehottomaksi episodisessa migreenissä, mutta sen teho on osoitettu kroonisen migreenin estohoidossa. Päivitetty suositus ottaa myös […]