Hakutulokset: "kh"

Ajankohtaista 3Sivut 0

Hallituksen päätöksiä 21.8.2015

Varainhoitaja Taisto Kuronen esitteli varainhoitosuunnitelman vuodelle 2015. Käypä hoito –apurahoja päätettiin myöntää seuraavasti: : Katariina Lehtinen 850 €, Perttu Lindsberg 850 €, Ari Rosenvall 1 700 € ja Toni Luokkala 850 €. KH-apurahoja on myönnetty 11 050 € vuonna 2015. Päätettiin hyväksyä seuran jäseniksi kuusi lääkäriä ja kuusi opiskelijaa. Merkittiin tiedoksi 22 lääkärin ero.

Eteisvärinän Käypä hoito -suosituksen kohdennettu päivitys on ilmestynyt

Merkittävimmät uudistukset koskevat antikoagulaatiohoitoa (tukosten estäminen lääkkeillä). Suosituksessa esitetään, että myös suoria antikoagulantteja (apiksabaani, dabigatraani ja rivaroksabaani) on mahdollista käyttää eteisvärinän rytminsiirron yhteydessä, mikä nopeuttaa ja helpottaa rytminsiirron toteutusta. Lisäksi annetaan tarkempia ohjeita antikoagulaatiohoidon valinnasta. Lyhytkestoisessa hoidossa – esimerkiksi kardioversion tai ablaatiohoidon yhteydessä – suositellaan käytettäväksi suoria antikoagulantteja. Pitkäaikaishoidossa suorat antikoagulantit ovat paremman hoitomyöntyvyyden ansiosta […]

Päivitetty Käypä hoito -suositus: MS-taudin hoitoon kolme uutta lääkettä

Päivitetty MS-taudin Käypä hoito -suositus sisältää kolme uutta MS-taudin hoitoon käytettyä lääkettä: alemtutsumabi, dimetyylifumaraatti ja teriflunomidi. Nämä lääkkeet ovat tulleet markkinoille vuoden sisällä, tosin dimetyylifumaraatin korvattavuuspäätöstä vielä odotetaan. Dimetyylifumaraatti ja teriflunomidi tulevat suun kautta otettavina valmisteina käyttöön ensilinjan hoitoon ja suonensisäisesti annosteltava alemtutsumabi toisen linjan hoitoon. MS-taudin hoitoon on jo nyt olemassa merkittävä määrä lääkkeitä, mutta käytössä ei ole mittaria, jolla […]