LÄÄKÄRIEN EETTINEN FOORUMI

Kysy kollegoilta etiikasta

Läkarnas etiska forum

I sitt arbete blir läkaren tvungen att göra val och fatta beslut på många livsområden som är ytterst viktiga för den enskilda människan. Ibland är besluten etiskt svåra. Inte ens den bästa vetenskapliga kunskap kan lösa alla problem. Ibland finns det bara dåliga alternativ och kort betänketid.

Läkarnas etiska forum, som har grundats av läkarorganisationerna gemensamt, är avsedd för diskussion om etiska frågor som uppstår i läkarnas arbete. Du kan skicka in beskrivningar av och frågor kring problematiska fall på bifogade elektroniska blankett för diskussion i forumet. Erfarna kolleger som är intresserade av etiska frågor behandlar dina frågor anonymt. Vid behov konsulteras utomstående specialister. Du får ett sammandrag av diskussionen så snart som möjligt, men senast inom en månad. Med din tillåtelse och om problemet verkar vara av allmänt intresse, utarbetas ett sammandrag av resonemangen och diskussionen i syfte att åstadkomma en mer omfattande allmän diskussion.

Sekreterare

Som sekreterare fungerar Pekka Louhiala.

Det etiska forumet består av följande läkare

 • docent, barn gastroenterolog Taina Arvola, Egentliga Tavastlands centralsjukhus
 • ML, Susanne Ekblom-Kullberg, Finska Läkaresällskapet
 • professor i palliativ medicin emerita Kaija Holli, Tammerfors universitet
 • med. dr, specialist i neurokirurgi Antti Huotarinen, Kuopio universitetssjukhus
 • professor Jyrki Korkeila, Åbo Universitet, psykiatri
 • professor Helena Kääriäinen, Institutet för hälsa och välfärd
 • docent i medicinsk etik Pekka Louhiala, Helsingfors universitet
 • med. dr, specialist i allmänmedicin Ilona Mikkola, Rovaniemi
 • emeritus professor Amos Pasternack, Tammerfors universitet
 • MKD, specialistläkaren i anestesiologi och intensivvård Pirkka Pekkarinen, HUS
 • professor, specialistläkaren i anestesiologi och intensivvård Matti Reinikainen, Kuopio universitetssjukhus
 • specialist i allmänmedicin, psykoterapeut, handledare Outi Seppälä, Helsingfors hälsostation
 • tandläkare Ulla Hautanen, Helsingfors