LÄÄKÄRIEN EETTINEN FOORUMI

Kysy kollegoilta etiikasta

Lääkärin etiikka -kirja

Vuonna 2013 julkaistu Lääkärin etiikka -kirja koostuu Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan kannanotoista keskeisiin lääkintäetiikan kysymyksiin. Kannanotot pohjautuvat noin 70 asiantuntija-artikkeliin lääketieteen, hammaslääketieteen ja terveydenhuollon eri alueilta. Kirja on 7. ja täysin uudistettu painos edellisen kerran vuonna 2005 julkaistusta kirjasta.

Teoksessa käsitellään lääkärin ja hammaslääkärin työn arvoperustaa, hyvän lääkärin työn olemusta ja tarjotaan perusteltuja kannanottoja eettisesti haastaviin tilanteisiin. Sen tavoitteena on korostaa eettisten periaatteiden merkitystä jokaisen lääkärin ja hammaslääkärin työssä sekä tuoda esiin profession yhteinen näkemys siitä, miten lääkärin etiikan perusperiaatteet soveltuvat nykyiseen terveydenhuollon todellisuuteen.

Lääkärin etikkaa -kirjan kansikuva