LÄÄKÄRIEN EETTINEN FOORUMI

Kysy kollegoilta etiikasta

Lääkärin etiikka -kirja

Lääkärin etiikka -kirjan kahdeksanteen painokseen on lisätty useita esillä olleita lääkärin ja terveydenhuollon etiikkaan liittyviä aiheita. Aiemmat tekstit on päivitetty ja vuoden 2020 loppuun mennessä tehdyt lakimuutokset on huomioitu. Edelliseen painokseen lisätyt suun terveydenhuollon osiot on ajantasaistettu.

Kirjan toimituskuntana on toiminut Suomen Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta. Neuvottelukunta on yhteistyöelin, johon on vuodesta 2011 kuulunut edustajat Suomen Lääkäriliitosta, Suomalainen Lääkäriseura Duodecimista, Finska Läkaresällskapetista ja Suomen Hammaslääkäriliitosta.

Kirja julkaistaan verkkoversiona ja se on saatavana myös painettuna.