50 rekommendationer om god medicinsk praxis har översatts till svenska – vad fint! Det är dock osäkert om översättningsarbetet fortsätter

Ajankohtaista2
Sivut 0

50 rekommendationer om god medicinsk praxis har översatts till svenska – vad fint! Det är dock osäkert om översättningsarbetet fortsätter

Den svenskspråkiga rekommendationen God medicinsk praxis vid schizofreni publiceras första veckan i september. Den är samtidigt den 50:e rekommendationen för god medicinsk praxis som blivit översatt till svenska. Rekommendationerna för god medicinsk praxis har översatts till svenska inom ramen för ett tvåårigt översättningsprojekt som inleddes år 2020. För att rekommendationerna även i fortsättningen ska kunna […]