Hakutulokset: "koulutus"

Ajankohtaista 6Sivut 0

Lääkärien Koulutuskalenteri on uudistunut

Lääkärien koulutuskalenterissa on vuosittain yli 500 lääkäreille suunnattua koulutustilaisuutta ympäri Suomen sekä verkkokursseja. Koulutuskalenterin palvelualustan ja ulkoasun uudistus mahdollistaa ilmoittajille ja käyttäjille entistä monipuolisemman käytön. Uutena ominaisuutena kalenteriin on tuotu lääkärin ammatillisen kehittymisen osa-alueet, joiden avulla omaa osaamista voi kehittää laaja-alaisesti. Osaamisalueet ovat lääketieteellinen osaaminen, tiedonhallinta ja oppiminen, vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, professionalismi, johtaminen ja terveyden edistäminen. […]

Opiskelija, tule mukaan Duodecimin koulutusvaliokuntaan!

Duodecimin koulutusvaliokuntaan haetaan uutta opiskelijajäsentä kaudelle 2017-2019. Duodecim tarjoaa näköalapaikan oppimisen toimintaympäristöön koulutuksesta kiinnostuneelle medisiinarille. Koulutusvaliokunnan jäsenenä pääset mukaan kehittämään uusia koulutus- ja oppimismenetelmiä, verkko-opetusta sekä suunnittelemaan koulutushankkeita koulutusvaliokunnan työryhmissä. Tutustu tarkemmin hakuilmoitukseen. Lisätietoja koulutusyksikön toiminnasta voit lukea täältä. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi viimeistään perjantaina 30.12.2016 osoitteeseen hakemus@duodecim.fi

Ensihoidon potilasturvallisuus -koulutus nyt Oppiportissa!

Ensihoitotyötä tehdään pääsääntöisesti vaikeammissa olosuhteissa verrattuna muuhun terveydenhuollon työhön. Sääolosuhteet, kommunikaatiota haittaava melu, työskentely ahtaissa tiloissa, potilaan siirtämiseen liittyvät vaikeudet ja hälytysajoon liittyvät riskit sekä erilaiset turvallisuusuhat voivat vaikuttaa potilaan turvallisen hoidon toteutumiseen. Ensihoidon potilasturvallisuus -kurssilla esitellään ensihoidon potilasturvallisuuden perusteet sekä perehdytään mahdollisiin vaaratilanteisiin. Kurssin suoritettuaan oppija tietää suurimmat ensihoidon potilasturvallisuuden sudenkuopat ja työkalut niiden […]

Saattohoito-verkkokoulutus julkaistu Oppiportissa

Saattohoidolla tarkoitetaan vaikeaa, etenevää tautia sairastavan ihmisen hoitoa. Sen päämääränä on oireiden lievitys, kuolemaan valmistautuminen ja mahdollisimman hyvä elämänlaatu elämän lopussa. Juuri julkaistussa Saattohoito-verkkokoulutuksessa perehdytään saattohoidon vaiheisiin erilaisten potilastapausten ja tehtävien avulla. Saattohoito –verkkokoulutuksen kävijä ymmärtää saattohoidon periaatteet ja hoidon erityisyyden. Hän tuntee oirehoidon perusteet, hoitolinjaukset ja niiden merkityksen sekä ymmärtää moniammatillisen yhteistyön tärkeyden. Lisäksi hän sisäistää kuolevan […]