Ajankohtaista3
Sivut 3

Duodecimin Päätöksentuki EBMEDS otettu käyttöön Virossa – askel kohti potilaskeskeisempää terveydenhuoltoa

Toukokuusta 2020 alkaen virolaiset perusterveydenhuollon lääkärit ja sairaanhoitajat voivat käyttää Duodecimin kehittämää kliinistä päätöksentukijärjestelmää (EBMEDS). Se nopeuttaa päätöksentekoa ja parantaa potilasturvallisuutta tuomalla potilaskohtaisia suosituksia ja muistutteita lääkäreiden ja hoitajien työn tueksi. – Jotta perhelääkäri ja hänen tiiminsä voivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin, tietojärjestelmän on oltava nopea ja käyttäjäystävällinen ja tuettava kliinistä päätöksentekoa. Duodecimin Päätöksentuki EBMEDS […]

Terveyshyötyarvio EBMEDS

Duodecimin Terveyshyötyarvion (EBMEDS) perustana ovat potilastietojärjestelmistä saatavat rakenteiset tiedot sekä EBMEDS-päätöksentuen sisällöt. Näiden avulla voidaan potilastietoja analysoida niin yksilö- kuin väestötasolla ja löytää ne henkilöt, jotka mahdollisesti hyötyisivät interventioista tai joiden hoidon turvallisuutta voitaisiin parantaa. Terveyshyötyarvion EBMEDS osasovellukset ovat:– riskilaskurit– hoitovajaus (care gap)– kliiniset laatumittarit– väestön terveydentilaa kuvaavat raportit– terveyshyötylaskuri (hoidoista saatavan nettohyödyn määrää mittaava […]

Lääkityksen kokonaisarvio EBMEDS

Vain joka kolmas vanhus tai monisairas potilas saa nykyisin oikean lääkityksen. Kustannus Oy Duodecim sekä EU:n rahoittama PRIMA-eDS konsortio ovat kehittäneet kliiniseen päätöksentukeen uuden ominaisuuden: lääkityksen kokonaisarvion, jonka avulla lääkityksen kokonaistilannetta voidaan arvioida. Lääkityksen kokonaisarvio sisältää lääkityksen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä vakavat lääke-lääke interaktiot lääkitykseen liittyvät indikaatiot ja kontraindikaatiot lääkityksen aiheuttamat haittavaikutukset laboratoriotutkimukset. Lääkityksen kokonaisarvion avulla […]

Duodecimin Päätöksentuki (EBMEDS) otetaan käyttöön Virossa

Viron Sairausvakuutusrahasto hankkii kliinisen päätöksentuen järjestelmän (Clinical Decision Support System) kaikkien virolaisten perhelääkäreiden käyttöön vuoden 2020 aikana. Päätöksentukikokonaisuuden toimittajaksi valikoitui Kustannus Oy Duodecim. Viron Sairausvakuutusrahasto ja Maailmanpankki tutkivat pitkäaikaissairauksien hoidon laatua Virossa. Tutkimusten perusteella hoidon laatu vaihteli, koska lääkäreillä ei työmäärän takia ollut riittävästi mahdollisuuksia tutustua päivittyviin hoitosuosituksiin ja potilaan aikaisempaan terveyshistoriaan: diagnooseihin, tehtyihin tutkimuksiin […]