Ajankohtaista6
Sivut 0

Tutustu päivitettyyn depression Käypä hoito -suositukseen

Suosituksen uusimmassa versiossa masennuslääkehoidon hoitovasteen arviointia sekä nuorten ja iäkkäiden psykoterapeuttisia hoitoja on tarkennettu. Netti- sekä etäterapioiden rooli on vahvistunut. Psykoterapeuttiset hoitomuodot ovat erityisesti nuorten depressioissa keskeisiä. Pelkkää lääkehoitoa ei suositella ensisijaiseksi hoidoksi nuoren lievässä tai keskivaikeassa depressiossa. Myös ikääntyneiden lieviä ja keskivaikeita depressioita voidaan hoitaa psykoterapian avulla. Useat erilaiset psykoterapiamuodot ovat tehokkaita sekä nuorten […]

Depression Käypä hoito -suositusta päivitetty kohdennetusti

Depression Käypä hoito -suosituksen kohdennettu päivitys on ilmestynyt. Uudistuksia on tehty lääkehoitoa, psykoterapiaa sekä liikuntaa koskeviin suosituksen osuuksiin. Lääkehoidon osalta suosituksessa on täsmennetty tietoa serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI-lääkkeet) annostelusta. Useimpia masennuslääkkeitä käytettäessä annoksen suurentamisesta matalaa aloitusannosta korkeammaksi tiedetään saatavan lisähyötyä. Nyt tämä lääkeannoksen suurentamisen hyöty on voitu osoittaa myös SSRI-lääkkeitä käytettäessä. Suosituksen masennuslääkkeiden luettelo on […]

Liikunnasta ja depressiosta

Julkisuudessa on viime päivinä esitetty mielipiteitä liikunnan merkityksestä depression ehkäisyssä ja hoidossa. Aihetta käsitellään kahdessa Käypä hoito -suosituksessa (Liikunnan Käypä hoito -suositus ja Depression Käypä hoito -suositus). Depressio-suosituksessa liikuntaa lähestytään depression ja sitä sairastavan henkilön näkökulmasta. Sen mukaan kohtalainen määrä liikuntaa edistää yksilötasolla mielenterveyttä ja voi vähentää depression vaaraa. Depressiopotilaat saattavat hyötyä säännöllisestä liikunnasta yksin […]

Työterveyshuollon Depressio-suositus on päivitetty

Työelämän muutosten vuoksi masennus haittaa työssä selviytymistä aiempaa enemmän. Suositus korostaa työterveyshuollon aktiivista ja koordinoivaa roolia masennuksesta kärsivien työkyvyn tukemisessa. Työterveyslaitoksen kokoama työryhmä on päivittänyt Työterveyshuollon hyvät käytännöt: Depressio suosituksen tuoreimman tutkimustiedon ja syksyllä 2014 julkaistun depression Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Työterveyshuollon ammattihenkilöstölle tarkoitettu suositus on julkaistu Duodecimin Terveysportissa. Työterveyslaitoksen tiedotteeseen >>

Käypä hoito -suositus: Turvasuunnitelmasta ja psykososiaalisista menetelmistä tukea itsemurhaa yrittäneelle

Itsemurhien määrä on ollut Suomessa laskussa viime vuosikymmeninä, mutta on edelleen kansainvälisesti korkeahko. Psykiatrisista sairauksista masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja skitsofrenia sekä päihdeongelmat ovat itsemurhien riskitekijöitä. Aiempi itsemurhayritys on merkittävä itsemurhakuoleman ennustetekijä. Uusi Itsemurhien ehkäisyä ja itsemurhaa yrittäneen hoitoa koskeva Käypä hoito -suositus on julkaistu, tutustu suositukseen! Suomi on aiemmin ollut itsemurhien esiintyvyydessä maailman maista kymmenen […]

Tule osastollemme Lääkäri 2020 -tapahtumaan kokeilemaan defibrillaatorin käyttöä virtuaalitodellisuudessa!

Tervetuloa osastollemme Lääkäri 2020 -tapahtumaan 8.–10.1. tutustumaan uutuuskirjoihimme, kokeilemaan virtuaalitodellisuuteen rakennettua koulutusta, nostamaan malja 60-vuotiaalle Suomen Lääketieteen Säätiölle sekä kysymään jäseneduistamme. Oppiportissa julkaistaan vuoden 2020 alkupuolella ensimmäiset VR-koulutukset, joissa harjoitellaan tajuttoman ja elottoman potilaan tilan arviointia sekä hoidon aloittamista. Osastollamme on kaksi VR-pistettä, joissa pääset kokeilemaan defibrillaatorin käyttöä virtuaalitodellisuudessa. Nauti osastollamme lasi kuohuvaa 60-vuotiaan Suomen […]