Depression Käypä hoito -suositus päivitetty: uutuutena Kelan etuudet -osio

Ajankohtaista6
Sivut 0

Tutustu päivitettyyn depression Käypä hoito -suositukseen

Suosituksen uusimmassa versiossa masennuslääkehoidon hoitovasteen arviointia sekä nuorten ja iäkkäiden psykoterapeuttisia hoitoja on tarkennettu. Netti- sekä etäterapioiden rooli on vahvistunut. Psykoterapeuttiset hoitomuodot ovat erityisesti nuorten depressioissa keskeisiä. Pelkkää lääkehoitoa ei suositella ensisijaiseksi hoidoksi nuoren lievässä tai keskivaikeassa depressiossa. Myös ikääntyneiden lieviä ja keskivaikeita depressioita voidaan hoitaa psykoterapian avulla. Useat erilaiset psykoterapiamuodot ovat tehokkaita sekä nuorten […]

Depression Käypä hoito -suositusta päivitetty kohdennetusti

Depression Käypä hoito -suosituksen kohdennettu päivitys on ilmestynyt. Uudistuksia on tehty lääkehoitoa, psykoterapiaa sekä liikuntaa koskeviin suosituksen osuuksiin. Lääkehoidon osalta suosituksessa on täsmennetty tietoa serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI-lääkkeet) annostelusta. Useimpia masennuslääkkeitä käytettäessä annoksen suurentamisesta matalaa aloitusannosta korkeammaksi tiedetään saatavan lisähyötyä. Nyt tämä lääkeannoksen suurentamisen hyöty on voitu osoittaa myös SSRI-lääkkeitä käytettäessä. Suosituksen masennuslääkkeiden luettelo on […]

Liikunnasta ja depressiosta

Julkisuudessa on viime päivinä esitetty mielipiteitä liikunnan merkityksestä depression ehkäisyssä ja hoidossa. Aihetta käsitellään kahdessa Käypä hoito -suosituksessa (Liikunnan Käypä hoito -suositus ja Depression Käypä hoito -suositus). Depressio-suosituksessa liikuntaa lähestytään depression ja sitä sairastavan henkilön näkökulmasta. Sen mukaan kohtalainen määrä liikuntaa edistää yksilötasolla mielenterveyttä ja voi vähentää depression vaaraa. Depressiopotilaat saattavat hyötyä säännöllisestä liikunnasta yksin […]

Työterveyshuollon Depressio-suositus on päivitetty

Työelämän muutosten vuoksi masennus haittaa työssä selviytymistä aiempaa enemmän. Suositus korostaa työterveyshuollon aktiivista ja koordinoivaa roolia masennuksesta kärsivien työkyvyn tukemisessa. Työterveyslaitoksen kokoama työryhmä on päivittänyt Työterveyshuollon hyvät käytännöt: Depressio suosituksen tuoreimman tutkimustiedon ja syksyllä 2014 julkaistun depression Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Työterveyshuollon ammattihenkilöstölle tarkoitettu suositus on julkaistu Duodecimin Terveysportissa. Työterveyslaitoksen tiedotteeseen >>

Juhlista 140-vuotiasta Duodecimia virtuaaliosastollamme Helsingin Lääkäripäivillä!

Duodecimin virtuaalisella osastolla esittelemme Oppiportin ja 20 vuotta täyttävän Terveysportin uutuuksia, Käyvän hoidon Potilaat mukaan -hanketta sekä Aikakauskirja Duodecimin uutuuspodcastia, joka vie kielen nykyilmiöiden äärelle. Tavoitat meidät myös osaston chatista. Osallistu lisäksi juhlavuoden arvontaan – voit voittaa 140 euron arvoisen lahjakortin Duodecimin verkkokauppaan! Lääkäripäivät 2021 järjestetään poikkeuksellisesti verkossa 13.–15.1.2021 teemalla Terve vai sairas. Tervetuloa virtuaaliselle […]