Hakutulokset: "depressio"

Ajankohtaista 6Sivut 0

Depression Käypä hoito -suositusta päivitetty kohdennetusti

Depression Käypä hoito -suosituksen kohdennettu päivitys on ilmestynyt. Uudistuksia on tehty lääkehoitoa, psykoterapiaa sekä liikuntaa koskeviin suosituksen osuuksiin. Lääkehoidon osalta suosituksessa on täsmennetty tietoa serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI-lääkkeet) annostelusta. Useimpia masennuslääkkeitä käytettäessä annoksen suurentamisesta matalaa aloitusannosta korkeammaksi tiedetään saatavan lisähyötyä. Nyt tämä lääkeannoksen suurentamisen hyöty on voitu osoittaa myös SSRI-lääkkeitä käytettäessä. Suosituksen masennuslääkkeiden luettelo on […]

Liikunnasta ja depressiosta

Julkisuudessa on viime päivinä esitetty mielipiteitä liikunnan merkityksestä depression ehkäisyssä ja hoidossa. Aihetta käsitellään kahdessa Käypä hoito -suosituksessa (Liikunnan Käypä hoito -suositus ja Depression Käypä hoito -suositus). Depressio-suosituksessa liikuntaa lähestytään depression ja sitä sairastavan henkilön näkökulmasta. Sen mukaan kohtalainen määrä liikuntaa edistää yksilötasolla mielenterveyttä ja voi vähentää depression vaaraa. Depressiopotilaat saattavat hyötyä säännöllisestä liikunnasta yksin […]

Työterveyshuollon Depressio-suositus on päivitetty

Työelämän muutosten vuoksi masennus haittaa työssä selviytymistä aiempaa enemmän. Suositus korostaa työterveyshuollon aktiivista ja koordinoivaa roolia masennuksesta kärsivien työkyvyn tukemisessa. Työterveyslaitoksen kokoama työryhmä on päivittänyt Työterveyshuollon hyvät käytännöt: Depressio suosituksen tuoreimman tutkimustiedon ja syksyllä 2014 julkaistun depression Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Työterveyshuollon ammattihenkilöstölle tarkoitettu suositus on julkaistu Duodecimin Terveysportissa. Työterveyslaitoksen tiedotteeseen >>

Tule osastollemme Lääkäri 2020 -tapahtumaan kokeilemaan defibrillaatorin käyttöä virtuaalitodellisuudessa!

Tervetuloa osastollemme Lääkäri 2020 -tapahtumaan 8. –10.1. tutustumaan uutuuskirjoihimme, kokeilemaan virtuaalitodellisuuteen rakennettua koulutusta, nostamaan malja 60-vuotiaalle Suomen Lääketieteen Säätiölle sekä kysymään jäseneduistamme. Oppiportissa julkaistaan vuoden vaihteessa ensimmäiset VR-koulutukset, joissa harjoitellaan tajuttoman ja elottoman potilaan tilan arviointia sekä hoidon aloittamista. Osastollamme on kaksi VR-pistettä, joissa pääset kokeilemaan defibrillaatorin käyttöä virtuaalitodellisuudessa. Nauti osastollamme lasi kuohuvaa 60-vuotiaan Suomen […]

Liikunta saattaa hillitä geneettistä masennusriskiä

Liikuntaa harrastavat sairastuvat masennukseen muita harvemmin, tutkimuksista tiedetään. Tuoreen tutkimuksen perusteella tämä pitää paikkansa myös henkilöillä, jotka ovat geeniensä takia alttiita masentumaan. Tutkimus perustuu 8 000 yhdysvaltalaisen terveysrekisteri- ja geenitietoihin. Kahden vuoden seurannan aikana masennukselle geneettisesti alttiit saivat masennusdiagnoosin todennäköisemmin kuin muut osallistujat. Riski oli kuitenkin selvästi pienempi osallistujilla, jotka harrastivat säännöllisesti liikuntaa, riippumatta heidän […]