Ajankohtaista6
Sivut 0

Uudet ravitsemusverkkokurssit avaimena terveelliseen ruokavalioon

Kaksi uutta suomalaisiin ravitsemussuosituksiin pohjautuvaa verkkokurssia on nyt julkaistu Duodecimin Omahoito-palveluun. Ruokakeskustelu näyttäytyy kiivaana eri medioissa. Vallalla on monenlaisia jopa toisistaan ristiriitaisia käsityksiä siitä, mistä terveellinen ravinto koostuu. Omahoito-palvelun verkkokursseilta kansalaiset saavat luotettavaa tietoa ravitsemuksen perusteista sekä aterian koostamiseen arjen vaihtelevissa tilanteissa. Terveyttä edistävän ravinnon ABC tutustuttaa lukijan ravinnon raaka-aineisiin ja siihen, minkälaisista aineksista terveellinen ravinto koostuu. Toinen […]

Oppiportin koulutuskokonaisuus tukee osaamisperustaista ohjaamista

Erikoislääkärikoulutus uudistuu, ja sen myötä yliopistot kehittävät uutta osaamisperustaista erikoistumiskoulutusta. Laadukkaan ohjauksen turvaaminen on tärkeää – Oppiportin verkkokurssien asiantuntijat kannustavat perehtymään ohjaamisen keskeisiin periaatteisiin muuttuvassa koulutusympäristössä. LT, dosentti Leila Niemi-Murolan mukaan ohjauksen kulttuuri on muuttumassa. Nuoret kyseenalaistavat enemmän kuin ennen ja haluavat perusteluita – ohjausta tehdään enemmän erikoistuvan ehdoilla. – Pitää antaa tilaa oppia. Pitää myös […]

Tule tuottamaan Oppiportin sisältöjä!

Oppiportti on sähköinen oppimisympäristö, joka tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumattomaan täydennyskoulutukseen. Keskeisinä sisältöinä ovat verkkokurssit, sähköiset oppikirjat, luennot ja laiteajokortit. Oppiporttia julkaisee Kustannus Oy Duodecim. Haemme nyt Oppiportin verkkokoulutusten tuottajaa opintovapaan sijaisuuteen 1.9.2020 alkaen. Tehtäviisi kuuluu Oppiportin verkkokoulutusten tuottaminen, toimittaminen ja päivittäminen osana Oppiportin sisällöntuotantoa osallistuminen Oppiportti-palvelun kehittämiseen ja verkkosisältöjen […]

Ohjaus ja oppiminen terveydenhuollossa

Kuuden verkkokurssin Ohjaus ja oppiminen terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuus Oppiportissa tarjoaa tiiviin, mutta kattavan paketin ohjaajana toimiville. Verkkokurssit auttavat ymmärtämään uudistuvaa koulutusta ja sen asettamia vaatimuksia työpaikoilla tapahtuvalle ohjaukselle.