Hakutulokset: ""

Ajankohtaista 6Sivut 0

Vanhemmuustaito-ohjaus tuloksellisin keino lasten käytöshäiriöiden hoidossa, sanoo tuore Käypä hoito -suositus

Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden Käypä hoito -suositus korostaa psykososiaalisia keinoja käytöshäiriöiden hoidossa. Erityisen tehokasta on vanhemmuustaitojen opettaminen käytöshäiriöistä kärsivien lasten vanhemmille. Käytöshäiriöitä voidaan ehkäistä opettamalla tunne- ja vuorovaikutustaitoja kaikille lapsille ja nuorille. Käytöshäiriöt ovat yleinen syy lasten ja nuorten ohjautumisessa mielenterveyspalveluiden piiriin. Juuri julkaistu Käypä hoito -suositus lasten ja nuorten käytöshäiriöistä tarjoaa näyttöön perustuvaa tietoa […]

Suolistotulehdukset saattavat altistaa Parkinsonin taudille

Tulehduksellista suolistotautia potevat näyttäisivät sairastuvan Parkinsonin tautiin muita todennäköisemmin. Suolistotulehdusten ja Parkinsonin taudin yhteyksistä on saatu viitteitä aiemminkin, mutta nyt yhteys nähtiin laajassa väestötutkimuksessa. Tutkimuksessa käytettiin Tanskan terveysrekistereitä, joista poimittiin tiedot kaikista vuosina 1977–2014 tulehdukselliseen suolistotautiin sairastuneista. Potilaita oli yhteensä 76 000 ja heitä verrattiin 7,6 miljoonaan terveeseen. Analyysin perusteella tulehduksellista suolistotautia potevat sairastuivat Parkinsonin […]

Lääkisopiskelija, hae koulutusvaliokuntaan ja kehitä lääkäriseuran koulutustoimintaa

Koulutusvaliokunta etsii uutta näkemyksellistä opiskelijajäsentä vuosille 2019–2021, lähetä hakemuksesi viimeistään 6.1.2019. Koulutusvaliokunnan jäsenenä pääset kehittämään uusia koulutus- ja oppimismenetelmiä, verkko-opetusta sekä suunnittelemaan koulutushankkeita valiokunnan työryhmissä. Valiokunta kokoontuu kuusi kertaa vuodessa, työryhmät tapaavat erikseen. Duodecim korvaa matkakustannukset ja maksaa kokouspalkkiot. Tavoitteellista tekemistä ja luovaa ideointia LK Kari Hevossaari on ollut Koulutusvaliokunnan opiskelijajäsen vuodet 2016–2018 ja kertoo […]

Diabeteksen uutuuskurssit nyt Oppiportissa

Tyypin 2 diabeteksen syyt, ehkäisy ja komplikaatiot sekä lääkehoito ovat kurssien aiheina. Oppiportissa on julkaistu laaja diabetesaiheinen koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille. Tyypin 2 diabeteksen syyt, ehkäisy ja komplikaatiot -verkkokurssi perehdyttää tyypin 2 diabeteksen erityispiirteisiin, syntymekanismeihin ja esiintyvyyteen. Kurssilla käsitellään elintapojen ehkäisevää merkitystä ja perehdytään keinoihin, joilla lisäsairauksia voidaan tunnistaa. Lisäksi esitellään strukturoitu diabetesvastaanoton rakenne ja hoitajan […]

Rytminsiirtolaitteet julkisilla paikoilla parantavat sydänpysähdyksen ennustetta

Maallikkokäyttöön sopivia sydämen rytminsiirtolaitteita kannattaa sijoittaa julkisille paikoille, sillä ne todella parantavat sydänpotilaiden ennustetta. Rytminsiirtolaitteita kutsutaan myös defibrillaattoreiksi eli sydäniskureiksi. Tiedot käyvät ilmi Circulation-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jossa analysoitiin yli 4 000 julkisella paikalla sattunutta sydänpysähdystä, joista 60 prosenttiin olisi voinut käyttää sydäniskuria. Näistä tapauksista noin viidenneksessä niin myös tapahtui. Maallikon aloittama defibrillaattorihoito paransi potilaan ennustetta […]

Hedelmöityshoidoilla syntyneillä hieman useammin älyllistä kehitysvammaisuutta

Keinoputkihedelmöityksellä ja varsinkin siittiön mikroinjektiolla alkunsa saaneilla lapsilla todetaan älyllinen kehitysvammaisuus hieman todennäköisemmin kuin ikätovereilla. Riski ei ole yksilötasolla kovin suuri, mutta se on silti hyvä huomioida. Tiedot käyvät ilmi Pediatrics-lehdessä julkaistusta rekisteritutkimuksesta, jossa tarkasteltiin vuosina 1994–2002 syntyneitä australialaisia. Lapsia oli yhteensä 210 000, ja heitä seurattiin kahdeksanvuotiaaksi saakka. Analyysin perusteella älyllinen kehitysvammaisuus oli jonkin […]