Ajankohtaista6
Sivut 0

Yhdysvaltalaistutkimus: sydänoireiden takia tehdyt sairaalakäynnit vähentyneet koronaepidemian aikana

Sydän- ja verisuonitautien takia tehtävät sairaalakäynnit vähenivät koronaepidemian alettua maaliskuussa, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Sama on tapahtunut myös Suomessa sekä muun muassa Italiassa ja Itävallassa, mikä viittaa siihen, että osa potilaista jää kotiin oireidensa kanssa. Tutkimuksen mukaan vuoden 2020 maaliskuussa akuuttien sydän- ja verisuonitautioireiden takia tehtiin 43 prosenttia vähemmän sairaalakäyntejä kuin vuoden 2019 maaliskuussa. Sairaalahoidot olivat myös […]

Tupakoivan rasvat kertyvät sisäelimiin ja lihaksiin

Tupakoinnin ajatellaan ehkäisevän lihomista, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella tupakoitsijan kehoon kertyy silti runsaasti rasvaa. Rasva kasaantuu sisäelinten ympärille ja lihaksiin, mikä on jopa vaarallisempaa kuin ns. perinteinen lihavuus. Tutkimukseen osallistui 3 200 keski-ikäistä yhdysvaltalaista, joiden keskivartalon rasvakoostumus selvitettiin tietokonekuvauksella. Osallistujia seurattiin 25 vuoden ajan. Kuvantamistutkimukset paljastivat, että tupakoivilla osallistujilla oli huomattavasti enemmän rasvaa sisäelinten ympärillä […]

Kala saattaa parantaa lapsen tarkkaavaisuutta

Rasvaisen kalan syöminen voi tanskalaistutkimuksen mukaan parantaa lapsen tarkkaavaisuutta ja mahdollisesti myös tunne-elämää. Yhteys selittyy todennäköisesti kalan sisältämillä terveellisillä rasvoilla, jotka ovat tarpeen lapsen hermoston kehitykselle ja toiminnalle. Tutkimuksessa 200 tervettä 8–9-vuotiasta satunnaistettiin syömään joko 300 grammaa rasvaista kalaa tai vastaava määrä kanaa viikoittain 12 viikon ajan. Lasten kognitiivisia kykyjä selvitettiin useilla eri testeillä. Kalaryhmäläisten […]

Muutokset luuntiheydessä luotettava merkki murtumariskin pienentymisestä

Osteoporoosilääkityksen tehoa voidaan luotettavasti arvioida tarkastelemalla vuoden aikana tapahtuvia muutoksia luiden tiheydessä. Luuntiheyden suurentuminen liittyy selvästi pienempään murtumien riskiin, tuore tutkimus osoittaa. Tutkimus perustuu 23 satunnaistetun ja lumekontrolloidun tutkimuksen aineistoihin ja 92 000 osteoporoosilääkityksellä olevan potilaan tietoihin, jotka kerättiin 1–9-vuotisten seurantojen aikana. Aineistojen analyysin perusteella lääkityksen ansiosta suurentunut lonkan, reisiluun ja selkärangan luuntiheys liittyi selvästi […]

Pitkiä työpäiviä painavat alttiita sydänsairauksille

Pitkiä, yli kymmentuntisia työpäiviä vuosikausia tekevät ovat työtahtinsa vuoksi suurentuneessa vaarassa sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Yhteys havaitaan miehillä, jotka painavat pitkää päivää vuosikymmeniä. Tutkimuksessa tarkasteltiin 140 000 ranskalaista miestä ja naista, joista joka kymmenes teki pitkiä työpäiviä vähintään 50 päivänä vuodessa yli kymmenen vuoden ajan. Verrattuna muihin osallistujiin pitkiä työpäiviä vuosikymmeniä painavat miehet sairastuivat sydäninfarktiin […]

Lihavuusleikkaus voi pienentää luunmurtumien vaaraa

Ylipainon ja lihavuuden on ajateltu vahvistavan luustoa ja sitä kautta ehkäisevän luunmurtumia, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan asia ei ole niin yksinkertainen. Luunmurtumien riski näyttäisi monilla pienentyvän lihavuusleikkauksen ja sitä seuraavan laihtumisen ansiosta. Tulosten perusteella mahalaukun kavennusleikkauksessa olleiden riski saada luunmurtumia oli leikkauksen jälkeen noin puolet pienempi kuin henkilöiden, jotka täyttivät lihavuusleikkauksen kriteerit, mutta eivät olleet […]