Hakutulokset: ""

Ajankohtaista 6Sivut 0

Kasvikset ja vähärasvaisuus hidastavat diabeteksen etenemistä

Runsaasti kasviksia ja vähän rasvaa sisältävä ruokavalio voi tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan auttaa diabeteksen lykkäämisessä. Monipuolinen ja terveellinen ruokavalio ehkäisee myös sairastumisia, tutkimuksista tiedetään. Nyt julkaistussa tutkimuksessa 49 000 keskimäärin 62-vuotiasta naista satunnaistettiin kahdeksaksi vuodeksi joko verrokkiryhmään tai koeryhmään, jossa vähennettiin rasvan käyttöä ja lisättiin kasvisten, hedelmien ja täysjyväviljojen syöntiä. Naisia seurattiin keskimäärin 17 vuotta. Ruokavaliotaan […]

Leikkauskuolleisuus edelleen suurta Afrikassa – leikkauksen jälkeinen hoito avainasemassa

Leikkauspotilaiden kuolleisuus on yhä hälyttävän suurta monissa Afrikan maissa, tuore 25 maata kattava selvitys osoittaa. Merkittävä osa kuolemista johtuu resurssipulasta ja leikkauksen jälkeisen hoidon puutteista. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Lancet-lehdessä. Tulosten perusteella joka viidennelle leikkauspotilaalle kehittyi jokin leikkauksen jälkeinen komplikaatio, ja näistä potilaista joka kymmenes menehtyi komplikaatioonsa. Verrattuna kansainväliseen keskiarvoon potilaiden riski menehtyä oli kaksinkertainen. Afrikkalaispotilaat […]

Esimiesten stressiä voi vähentää verkkoterapialla

Stressinhallintaan kehitetyt verkkoterapiat ovat tuoreen tutkimuksen mukaan tehokkaita vähentämään esimiesasemassa olevien stressiä. Stressin lisäksi vähentyvät myös masennusoireet ja uniongelmat, tulokset osoittavat. Tulokset perustuvat tutkimukseen, jossa 120 esimiesasemassa olevaa ja itsensä stressaantuneeksi kokevaa satunnaistettiin kognitiivis-behavioraaliseen stressinhallintaohjelmaan tai verrokkiryhmään. Kahdeksanviikkoinen stressinhallintaohjelma koostui verkkopohjaisista harjoitteista, joiden suorittaminen vei noin 2–3 tuntia viikossa. Tutkimusjakson päätyttyä stressinhallintaohjelmaan osallistuneilla oli selvästi […]

Myös hiljaiset sydäninfarktit altistavat sydämen vajaatoiminnalle

Oireettomat eli niin sanotut hiljaiset sydäninfarktit saattavat altistaa sydämen vajaatoiminnalle, tuore tutkimus osoittaa. Niihin liittyvä riski ei ole yhtä suuri kuin varsinaisiin sydänkohtauksiin liittyvä, mutta se kannattaa silti huomioida. Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä, ja se perustuu 9 200 aikuisen 13-vuotisiin seurantatietoihin. Osallistujat eivät poteneet sydänsairauksia tutkimuksen alkaessa, mutta seurannan […]

Ruokavalio saattaa vaikuttaa myös lasten MS-taudin oireiluun

Monipuolinen ja terveellinen ruokavalio voi joidenkin tutkimustulosten perusteella hillitä aikuisten MS-tautipotilaiden oireita, mutta sama saattaa koskea myös lapsipotilaita. Olennaista näyttäisi olevan, miten paljon ruokavaliossa on kasviksia ja kovia rasvoja. Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, johon värvättiin 219 alle 18-vuotiaana sairastunutta MS-potilasta. Potilaat sairastivat aaltomaista MS-tautia tai kliinisesti eriytynyttä oireyhtymää eli varhaisessa vaiheessa olevaa sairautta. Tutkijat havaitsivat […]