Hakutulokset: ""

Ajankohtaista 6Sivut 0

Valmisteyhteenveto ja Terveysportin lääketietokannatko eri mieltä?

Terveysportin lääketietokannat (Raskaus ja imetys, Lääkeinteraktiot sekä Lääkkeet ja munaisten vajaatoiminta) voivat suositusten ja sisällön osalta erota valmisteyhteenvetoteksteistä. Valmisteyhteenvetojen tietoja päivitetään tutkimustiedon kertyessä, mutta prosessi voi olla hidas ja tiedot jopa useiden vuosien takaisia. Terveysportin lääketietokannoissa sen sijaan suositukset perustuvat jatkuvasti päivitettävään kirjallisuuteen.

Helsinki Pride -viikko: yleiset tietokirjat -30 %, ei toimituskuluja! Tutkittua tietoa mielen seksuaalisuudesta ja tunteista

Tällä viikolla vietetään Helsinki Pride -viikkoa. Kustannus Oy Duodecimin verkkokaupassa yleiset tietokirjat -30 % ei toimituskuluja 30.6. asti! Suomen suurin kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma juhlistaa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia. Erityisesti terveys-,  sosiaali- ja kasvastusalojen  ammattilaiset kohtaavat työssään päivittäin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kaipaavat usein erityistukea liittyen etenkin siihen, […]

Matala verenpaine mahdollisesti hyväksi myös 80-vuotiaille

Matala verenpaine on yleensä hyväksi, mutta vanhuksille siitä on ajateltu olevan haittaa. Tuoreen tutkimuksen perusteella niin ei kuitenkaan näyttäisi olevan. Matala verenpaine näyttäisi jopa ehkäisevän sydän- ja verisuonitautien oireita vanhuksilla, jotka eivät vielä ole sairastuneet sydän- ja verisuonitauteihin. Journal of Hypertensionin julkaisema tutkimus hyödynsi 31 000:n potilaan terveysrekisteritietoja. Potilaista 27 000 oli 40–75-vuotiaita ja loput […]

Tekoäly tunnistaa ihomuutokset erikoislääkäriä paremmin

Kone-oppimista hyödyntävät tekoäly-algoritmit päihittävät erikoislääkärit ihomuutosten tunnistamisessa, mutta niilläkin on rajoituksensa. Lancet Oncology -lehdessä julkaistun tutkimuksen perusteella algoritmien tarkkuus heikkenee, kun niiden pitää tunnistaa ihomuutoksia kuvista, joita ei ole käytetty algoritmien opettamisessa. Tutkimuksessa 511 lääkärille annettiin runsaan 1 500 kuvan kokoelmasta 30 satunnaisesti valittua ihomuutoskuvaa diagnosoitavaksi, minkä jälkeen heidän tulkintojaan verrattiin 139 ihomuutoksia tunnistamaan kehitetyn […]

Uudet ravitsemusverkkokurssit avaimena terveelliseen ruokavalioon

Ruokakeskustelu käy mediassa kiivaana. Duodecimin Omahoito-palveluun on nyt julkaistu kaksi uutta suomalaisiin ravitsemussuosituksiin pohjautuvaa verkkokurssia. Vallalla on monenlaisia jopa toisistaan ristiriitaisia käsityksiä siitä, mistä terveellinen ravinto koostuu. Omahoito-palvelun verkkokursseilta kansalaiset saavat luotettavaa tietoa ravitsemuksen perusteista sekä aterian koostamiseen arjen vaihtelevissa tilanteissa. Terveyttä edistävän ravinnon ABC tutustuttaa lukijan ravinnon raaka-aineisiin ja siihen, minkälaisista aineksista terveellinen ravinto koostuu. Toinen verkkokurssi Miten […]

Keinovalossa nukkuvat lihovat helpommin

Toistuvasti keinovalolle yöunien aikana altistuvat saattavat lihoa muita herkemmin, tuore tutkimus osoittaa. Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemmissakin tutkimuksissa, mutta tarkkaa syytä ilmiölle ei vielä tiedetä. JAMA Internal Medicine -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 44 000 keskimäärin 55-vuotiaan naisen kuusivuotiseen seurantaan. Valoaltistusta kyseltiin seurannan alkaessa. Keinovalolla tarkoitettiin valaisimia, samassa huoneessa päällä olevaa televisiota sekä esimerkiksi ikkunasta näkyviä […]