Uudet hyytymisen estolääkkeet turvallisia myös lihaville potilaille

Suun kautta annosteltavat suorat antikoagulantit ovat turvallisia myös yli 120-kiloisille potilaille, tuore tutkimus osoittaa. Havainto on mielenkiintoinen, sillä kyseisten lääkkeiden on epäilty aiheuttavan haittavaikutuksia tässä potilasryhmässä.

Tutkimukseen osallistui 52 000 laskimoveritulppaan ensimmäistä kertaa sairastunutta keskimäärin 65-vuotiasta, joilla aloitettiin suorat antikoagulantit tai varfariinilääkitys. Osallistujista 6 900 oli yli 120-kiloisia ja heistä 38 prosenttia sai suoria antikoagulantteja.

Tulosten perusteella suoria antikoagulantteja saaneet yli 120-kiloiset eivät sairastuneet uuteen laskimoveritulppaan tai verenvuotoon sen todennäköisemmin kuin muutkaan potilaat. Eroja ei näkynyt myöskään varfariinilla hoidettuihin verrattuna riippumatta potilaiden painosta tai painoindeksistä.

Tulokset julkaistiin Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes 2021;DOI:10.1161/CIRCOUTCOMES.121.008005)

https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.121.008005