Hae lääketieteen opetuksen apurahaa 15.8. mennessä!

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim myöntää vuonna 2021 apurahoja lääketieteen opetusta sekä oppimisen arviointia ja vaikuttavuutta koskeviin hankkeisiin. Apurahoja voi hakea myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon koulutusyhteistyön kehittämiseen.

Vuonna 2021 apurahoja jaetaan yhteensä 25 000 euroa, ja niitä tulee hakea 15.8.2021 mennessä. Apurahojen saajat julkistetaan seuran vuosipäivän symposiumissa 19.11.2021.

Apurahoja jaetaan tutkimusapurahoina sekä apurahoina kongresseihin, joiden kohteena on lääketieteen koulutus. Koulutus- ja kongressiapurahoja myönnetään lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille, tutkimusapurahaa myös muille hakijoille.

Koulutusyhteistyön kehittämishankkeisiin tarkoitettua apurahaa voi hakea erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon piirissä toimiva lääkärien kouluttaja tai työryhmä.

Katso tarkemmat hakuohjeet ja lisätiedot täältä »