Koululaiset nukkuvat enemmän, jos aamutunnit alkavat myöhemmin

Koululaiset nukkuisivat arkisin enemmän, jos heidän kouluaamunsa alkaisivat noin tunnin myöhemmin, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Tutkimus julkaistiin Sleep-lehdessä, ja siihen osallistui 28 000 koululaista.

Osana tutkimusta 14–18-vuotiaiden aamutunnit aloitettiin 70 minuuttia myöhemmin (keskimäärin klo 8.20), 11–14-vuotiaiden 40–60 minuuttia myöhemmin (klo 8.50) ja 5–11-vuotiaiden 60 minuuttia aikaisemmin (klo 8.00).

Suurimmat vaikutukset havaittiin vanhimmilla koululaisilla, jotka alkoivat nukkua viikossa 4 tuntia enemmän. Joka viides koki myös päiväväsymyksen vähentyneen ja joka kymmenes unen laadun parantuneen. 11–14-vuotiaat nukkuivat keskimäärin 2,5 tuntia enemmän viikossa.

Nuoret myös nukkuivat vähemmän viikonloppuisin, mikä viittaa univajeen vähentymiseen. Nukkumisesta kyseltiin lapsilta ja heidän vanhemmiltaan ennen kokeilua ja vuosittain tutkimuksen aikana.

Vaikka nuorimpien lasten kouluaamuja aikaistettiin, se ei näkynyt unen määrässä, laadussa tai väsymyksessä.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu samanlaisia, mutta myös ristiriitaisempia tuloksia. Nyt julkaistut havainnot kuitenkin perustuvat suureen aineistoon ja pitkähköön seurantaan, mikä lisää niiden uskottavuutta. On silti epäselvää, miten hyvin tulokset yleistyvät esimerkiksi Suomen oloihin.

Uutispalvelu Duodecim

(SLEEP 2021;DOI:10.1093/sleep/zsab048)

https://doi.org/10.1093/sleep/zsab048