Pahaoireinen atooppinen ihottuma yhteydessä oppimisvaikeuksiin

Atooppista ihottumaa potevat lapset kärsivät oppimisvaikeuksista muita todennäköisemmin, tuore tutkimus osoittaa. Yhteys on sitä voimakkaampi mitä pahempi ihottuma on.

JAMA Dermatology -lehden julkaisema tutkimus perustuu 2 100 atooppista ihottumaa potevan kymmenvuotiseen seurantaan. Potilaat olivat keskimäärin 16-vuotiaita seurannan päättyessä.

Lapsista 8 prosentilla oli todettu oppimisvaikeuksia ja heidän ihottumansa oli pahaoireinen selvästi todennäköisemmin kuin muiden lasten.

Verrattuna lapsiin, joiden iho oli atopiasta huolimatta hyvässä kunnossa, lievästi tai kohtalaisesti oireilevien riski kärsiä oppimisvaikeuksista oli kaksinkertainen. Pahaoireisilla oppimisvaikeuksia oli kolme kertaa enemmän kuin vähäoireisilla.

Tulokset eivät paljasta, mistä yhteys tarkalleen johtuu, mutta ne kannustavat hoitamaan lasten atooppista ihottumaa. Hyvällä hoidolla osa oppimisvaikeuksista voisi jäädä kehittymättä, mutta tämän varmistaminen edellyttää uusia tutkimuksia.

Atooppinen ihottuma on krooninen, kutiseva, tulehduksellinen ihotauti, joka ilmaantuu yleensä 4–8 kuukauden iässä. Ihottumaa potee noin 10–20 prosenttia lapsista.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Dermatology 2021;DOI:10.1001/jamadermatol.2021.0008)

https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/2778390