Runsas lisähappi ei auta akuutissa sepelvaltimotautikohtauksessa, mutta ei haittaakaan

Akuutin sepelvaltimotautikohtauksen saaneille voidaan antaa runsaasti lisähappea, mutta osalle potilaista käytännön on epäilty olevan myös haitaksi. Tuoreen tutkimuksen perusteella lisähapesta ei todennäköisesti ole apua, mutta se ei myöskään ole vahingollista.

Tutkimus julkaistiin BMJ-lehdessä, ja se perustuu runsaan 40 000 potilaan terveystietoihin. Puolet potilaista sai runsasta lisähappea akuutin sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä ja puolet vain, jos heillä oli viitteitä hapenvajauksesta.

Tulosten perusteella potilaiden riski menehtyä 30 päivän sisällä sairastumisesta oli samanlainen riippumatta siitä, kumpaan ryhmään heidät oli satunnaistettu. Tuloksiin ei juurikaan vaikuttanut se, oliko potilaalla ST-nousuinfarkti vai ST-nousuton infarkti.

Havaintojen perusteella runsaan lisähapen antaminen ei todennäköisesti kannata sepelvaltimotautikohtauspotilailla, joilla ei ole hapenvajausta. On silti mahdollista, että osalle ST-nousuinfarktipotilaista lisähapesta on hieman hyötyä, mutta asia pitää selvittää lisätutkimuksissa.

Uutispalvelu Duodecim

(BMJ 2021;372:n355)

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n355