Jäsenmaksualennusta voi hakea marraskuun loppuun saakka

Kuluvan vuoden 2020 lääkärijäsenen jäsenmaksuihin voit hakea alennusta tai vapautusta marraskuun loppuun mennessä. Täytä alennushakemus verkossa.

Hallitus voi kirjallisen hakemuksen perusteella myöntää alennuksen tai vapautuksen lääkärijäsenen täysmaksusta (122 €) kalenterivuodeksi kerrallaan.

Jäsenmaksualennus 50 %

  • Jos jäsen on vähintään kahdeksan (8) kuukautta työelämän ulkopuolella ja jos hänen taloudellinen tilansa on tänä aikana merkittävästi heikentynyt mm. äitiys-, isyys- ja/tai vanhempainvapaan, palkattoman hoitovapaan, kuntoutustuen / määräaikaisen eläkkeen, opinto- tai vuorotteluvapaan, kotonaolon lasten tai omaisten hoidon vuoksi.
  • Varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavalle jäsenelle, jos hänen palvelusaikansa on alle kahdeksan (8) kuukautta.

Jäsenmaksuvapautus 100 %

  • Vähintään kahdeksan kuukautta (8) kestävän sairausloman perusteella.
  • Vähintään kahdeksan kuukautta (8) kestävän työttömyyden perusteella. Työttömän tulee olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.
  • Jos jäsen on ulkomailla vähintään kahdeksan (8) kuukautta kehitysyhteistyössä, tutkimustyössä tai jatko-opintoja suorittamassa ja hänen taloudellinen tilansa tänä aikana on merkittävästi heikentynyt.
  • Vähintään kahdeksan kuukauden (8) varusmies- tai siviilipalvelua suorittavalle.

Eläkeläisen jäsenmaksualennus 50 %

Hallitus voi hakemuksesta myöntää jäsenelle pysyvän 50 %:n eläkeläisjäsenmaksun eläkkeelle siirtymistä seuraavan kalenterivuoden alusta, mikäli jäsen jää tai on jäänyt pysyvästi vanhuuseläkkeelle tai muulle ennenaikaiselle eläkkeelle ennen 68 vuoden ikää. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio eläkepäätöksestä. Eläkkeelle jääminen ei alenna lääkäripuolisojäsenmaksua.

Hae alennusta verkossa

Lähetä alennushakemus verkkolomakkeella.

Alennushakemuksen liitteineen voi myös lähettää sähköpostitse jasenpalvelut@duodecim.fi tai postitse osoitteeseen:

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Jäsenpalvelut
PL 713
00101 Helsinki

Lisätietoja jäsenmaksuista ja alennuksista »