Ajankohtaiset

Voiko yksi tabletti olla lapselle vaarallinen? Entä osaatko hoitaa akuuttia säteilyvauriota?

Terveysportin Akuuttihoidon tietokantoihin on kesän aikana lisätty uusi opas, Myrkytysten hoito. Opas auttaa tunnistamaan myrkytykset nopeasti ja antaa ohjeet tarvittavasta hoidosta ja seurannasta. Oppaassa kuvataan myrkytyspotilaan yleiset hoitoperiaatteet sekä tavallisimpien myrkytysten tunnistamisen ja hoidon erityispiirteet. Harvinaisemmista myrkytyksistä on mukana taisteluaineet kloori-, fosgeeni-, hermo- ja sinappikaasu.

Yleisiin hoitoperiaatteisiin liittyen tarkastellaan imeytymisen estämistä, eliminaation nopeuttamista sekä lääkehoitoa. Erityisryhmistä lasten, raskaana olevien ja imettävien sekä ikääntyneiden myrkytyksistä on omat artikkelit. Omina kokonaisuuksinaan käsitellään alkoholi-, huumausaine-, lääke- ja kemikaalimyrkytyksiä sekä toksiset oireyhtymät. Lisäksi oppaassa on artikkelit kasvimyrkytysten hoitoperiaatteista ja merkittävimmistä sienimyrkytyksistä sekä kyyn pureman hoidosta.

Valtaosa pikkulasten myrkytyksistä on merkityksettömiä tai lieviä, koska yleensä pikkulapsi vain maistelee pienen määrän. On kuitenkin olemassa suuren riskin lääkkeitä, ja jo yksikin tabletti voi olla henkeä uhkaava 10 kg painavalle lapselle hoitamattomana.

Säteilyonnettomuuden ajatellaan yleensä aiheutuvan ydinvoimalaonnettomuuden yhteydessä. Säteilylähteitä käytetään kuitenkin monissa muissakin työpaikoissa Suomessa. Näitä ovat mm. terveydenhuollon laitokset, teollisuuslaitokset ja pienehköissä yrityksissä laadunvarmistuksessa, esimerkiksi leipomoissa, virvoitusjuomatehtaissa ja pienpanimoissa.

Myrkytysten hoito -osio täydentyy syksyllä kansallisella antidoottirekisterillä. Se on osa kemiallisiin myrkytyksiin varautumista. Tähän liittyvää valtakunnallista toimintaa on koordinoinut HUS Myrkytystietokeskus vuodesta 2014 lähtien.

Lue lisää Terveysportista, Myrkytysten hoito -oppaasta >