Ajankohtaiset

Vältä viisaasti ‑suositukset ohjaavat luopumaan vanhentuneista hoitokäytännöistä

Lääketieteellinen tutkimus tuottaa uutta tutkimustietoa yhä nopeammin. Terveydenhuoltojärjestelmän haaste on päivittää alan toimintatapoja ja luopua vanhentuneista käytännöistä lisääntyvän tiedon myötä. Uudet Vältä viisaasti ‑suositukset tarjoavat terveydenhuollon toimijoille välineitä tarttua tähän haasteeseen.

Vältä viisaasti ‑suositusten tavoitteena on määritellä selkeästi sellaiset toimenpiteet, joista tutkimustiedon valossa tulisi luopua joko kokonaan tai tietyn potilasryhmän kohdalla. Suosituksissa tuodaan selkeästi esille tiettyyn sairauteen tai sen hoitoon liittyvä tuorein tutkimustieto ja perustellaan ytimekkäästi, mitä ei tule tehdä.

– Hoitokäytäntöjen taustalla tulisi aina olla tutkimukseen perustuva näyttö, toteaa LT, toimituspäällikkö Raija Sipilä. Sipilä on toimituspäällikkö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito ‑yksikössä, joka laatii uudenlaisia Vältä viisaasti ‑suosituksia terveydenhuollon ammattilaisten ja päätöksenteon tueksi.

Ensimmäiset Vältä viisaasti ‑suositukset laadittiin pilottihankkeena syksyllä 2016. Nyt suosituksia on julkaistu jo 20. Käsiteltyjä aiheita ovat muun muassa röntgentutkimukset niska- ja alaselkäkivun hoidossa sekä mikrobilääkitys keuhkoputkitulehduksissa.

– Vältä viisaasti ‑suositukset on otettu terveydenhuollossa hyvin vastaan, kertoo Sipilä. Esimerkiksi suositus mikrobilääkkeiden välttämisestä virusinfektioissa on koettu ammattilaisten keskuudessa hyvin tarpeelliseksi, hän toteaa.

Mikrobilääkkeiden turha käyttö ja sen aiheuttamat haitat ovat olleet paljon esillä julkisuudessa muun muassa mikrobien kehittämän vastustuskyvyn takia. Vältä viisaasti ‑suosituksessa todetaan näyttöön perustuen, että mikrobilääkityksestä on aikuisten ja lasten akuutissa keuhkoputkitulehduksessa enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Vältä viisaasti ‑suositusten avulla on helppo kuvata myös potilaalle, miksi jokin hoito ei ole perusteltu, Sipilä valottaa suositusten hyötyjä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Vältä viisaasti ‑suositusten laatimiselle rahoituksen vuodeksi eteenpäin. Sen turvin on vuonna 2018 tarkoitus julkaista kaikkien uusien ja päivitettävien Käypä hoito ‑suositusten yhteydessä Vältä viisaasti ‑suositukset eli ohjeet, mitä hoidossa ei tule tehdä. Lisäksi noin 50 keskeisestä jo julkaistusta Käypä hoito ‑suosituksesta laaditaan myös Vältä viisaasti ‑suositukset.

Kansallisten Käypä hoito ‑suositusten tavoitteena on toimia lääkärin käytännön työn tukena ja alueellisten hoito-ohjelmien perustana.

– Vältä viisaasti ‑suositukset täydentävät mielekkäällä tavalla Käypä hoito ‑suosituksia. Lisäksi ne on helppo ottaa käyttöön terveydenhuollon eri tasoilla ja niiden vaikuttavuutta voi mitata, Sipilä tähdentää lopuksi.

Lue lisää Vältä viisaasti -suositusten käytöstä terveydenhuollossa blogistamme.

Tutustu Vältä viisaasti ‑suosituksiin.

Käypä hoito ‑suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito ‑toimitus julkisella rahoituksella.