Ajankohtaiset

Kansainvälinen symposium 2018 interventiotutkimuksesta kansanterveyden edistämiseksi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim järjestää vuonna 2018 kansainvälisen symposiumin käyttäytymisen muutokseen tähtäävästä interventiotutkimuksesta kansanterveyden edistämiseksi: ”Advancing behaviour change intervention research to promote public health”.

Laaja tutkimusnäyttö osoittaa, että vähäinen liikunta ja epäterveellinen ravitsemus lisäävät riskiä sairastua erilaisiin kroonisiin sairauksiin. Fyysiseen terveyteen liittyvät ongelmat puolestaan kietoutuvat mielenterveyteen. Suomalaisessa terveyden edistämisessä pohditaan, miksi elintapoja koskevia suosituksia ei noudateta.

Lähitulevaisuuden tutkimustarpeet kohdistuvatkin entistä vahvemmin näiden ongelmien ratkaisuihin. Tämä vaatii monitieteellistä lähestymistä, korkeatasoisia tutkimusasetelmia ja osittain myös uusia menetelmiä. Lisäksi näyttöperustaisten interventioiden onnistunut jalkauttaminen terveydenhuoltoon ja muihin instituutioihin on oma nopeasti kehittyvä tieteenalansa. Vahva osaaminen interventiotutkimuksen alueella on avainasemassa kansanterveyden edistämisen kannalta.

Symposiumin kansainvälisten huippututkijoiden luennoilla käsitellään käyttäytymisen muutokseen tähtäävää interventiotutkimusta ja kenttäkokeita kansanterveyden edistämiseksi sekä kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyksi. Kansainvälinen symposium tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden tavata huippuasiantuntijoita sekä verkostoitua kansainvälisessä tutkijajoukossa.

Suunnittelevassa työryhmässä ovat mukana akatemiatutkija, dosentti Nelli Hankonen, Tampereen yliopisto; professori Pekka Puska, THL; tutkimusjohtaja, dosentti Pilvikki Absetz, Itä-Suomen yliopisto; professori Mikael Fogelholm, Helsingin yliopisto; tutkimusprofessori Elina Hemminki, THL; tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL; ylilääkäri, dosentti Päivi Santalahti, THL sekä tutkimusprofessori emeritus Antti Uutela, Tampereen yliopisto.

Lisätietoja: Juha Pekka Turunen, juha.turunen(at)duodecim.fi, 09 6188 5217