Tuotteet ja palvelut

Terveysvalmennus

Sähköinen terveystarkastus- ja terveysvalmennusohjelma antaa arvion käyttäjän hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti ja tarjoaa välineitä hyvinvoinnin omatoimiseen parantamiseen. Ohjelma on tarkoitettu kansalaisen itsenäiseen tai terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamaan käyttöön.

Terveystarkastusraportti kertoo käyttäjälle arvion hänen elinajan odotteestaan ja sairausriskeistään sekä vastauksiin perustuvan kuvauksen hänen terveyteensä vaikuttavista elintavoista ja keinoista vaikuttaa niihin. Terveysvalmennuksen avulla käyttäjä voi parantaa mahdollisuuksiaan hyvään ja terveeseen elämään ja saada tietoa terveyteensä vaikuttavista tekijöistä.

Sähköinen valmentaja kannustaa ja ohjaa käyttäjää sähköpostitse kohti entistä vireämpää elämää. Valmennukseen kuuluvat onnellisen elämän taidot, parisuhteen parantaminen, ravinto, uni, painonhallinta, liikunta, alkoholin kohtuukäyttö ja tupakoinnin lopettaminen.

Terveysvalmennusohjelman käyttöoikeudet myydään kunnille ja organisaatioille sisällytettäväksi asiakkaan omiin sähköisiin terveyspalveluihin.

Tiedustelut star(at)duodecim.fi.

Ohjelman tuottaa Kustannus Oy Duodecim.