Koulutus

Ohjauspaja – työkaluja ja tukea ohjaajalle

Ilmoittaudu

Ohjaatko työssäsi lääkäreitä tai työryhmiä? Oletko kiinnostunut ohjaamisesta? Haluatko vahvistaa osaamistasi tai ylläpitää taitojasi? Ohjauspajassa saat mahdollisuuden perehtyä
ohjauksen menetelmiin ja käytäntöihin pienryhmässä asiantuntijoiden ohjauksessa.

Koulutuksessa syvennytään mm. itsensä johtamisen menetelmiin, reflektointiin, palautteen antamiseen sekä ryhmäohjaukseen.

”Hyvin aikaan saatu keskusteleva ilmapiiri, joka mahdollisti toisilta oppimisen ja kokemusten jakamisen”
”Päivien rakenne oli dynaaminen ja vaihteleva. Asiantuntevat esiintyjät! ”

 

Koulutus alkaa syksyllä 23.9.2017 ja sisältää kolme lähitapaamista vuoden aikana.

Aika

 • 23.9. Minä ammattilaisena ja ihmisenä: ammatillinen kehityskaari ja itsensä johtaminen
 • 27.10. Dialogi ohjaajan työssä: haastava ja innostava palaute
 • 9.12. Ohjaaja ryhmässä: yhdessä enemmän

Paikka

Duodecimin tilat, Kalevankatu 11 A, Helsinki. 2.krs.

Kohderyhmä

 • mentorit
 • kliiniset opettajat
 • tutorlääkärit
 • lääkärit, joiden työhön liittyy lääkärityön ohjaaminen
 • lääkärit, jotka haluavat lisää varmuutta ohjaukseen
 • erikoistuvien lääkäreiden lähiohjaajat/kouluttajat
 • kollegoita ohjaavat
 • työnohjauksesta kiinnostuneet lääkärit
 • työnohjaajakoulutukseen hakeutumista harkitsevat lääkärit
 • yleislääketieteen erityiskoulutuksen (yek) ohjaajat
 • johtamiskoulutuksissa mukana olevat

 Tavoitteet

Osallistuja

 • kehittää ohjausvalmiuksiaan
 • saa valmiuksia ohjata reflektion oppimista
 • tunnistaa ja kehittää reflektiotaitojaan
 • verkostoituu ja saa tukea omaan ohjaustyöhön
 • saa työkaluja oman ammatillisuuden tutkimiseen
 • muodostaa käsityksen ryhmän ohjauksen menetelmistä sekä siitä, miten dialogi ohjauksessa toimii

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu >>

Viimeinen  ilmoittautumispäivä 8.9.2017. Maksimi osallistujamäärä 20.

Päivien rakenne

9.30 Kahvi, ilmoittautuminen ja kokoontuminen
10.00 Aloitus
11.30 Lounas
12.30 päivän aiheesta
14.30
15.00 Balint ryhmät
16.30 Loppukeskustelu ja välitehtävät

Ohjaajat

 • Leena Koulu, Ihotautilääkäri, dosentti, eMBA, työnohjaaja (STOry)
 • Kristiina Toivola, Työterveyshuollon erikoislääkäri, ryhmäanalyytikko VET, työnohjaaja
 • Martina Torppa, Yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri, lääkärikouluttaja, työnohjaaja (STOry), Balint ryhmäohjaaja
 • Kristiina Patja, kansanterveystieteen dosentti ja erikoislääkäri, työnohjaaja (STOry)

Osallistumismaksu

Koulutuksen kokonaishinta on 1050€ (sisältäen kolme lähiopetuspäivää).

Erikoistumispisteet

Haetaan pisteitä hallinnon koulutukseen ja lääkärikouluttajien erityispätevyyteen.

Yhteyshenkilö

Laura Teikko, laura.teikko(at)duodecim.fi