Koulutus

Duodecimin verkkokurssit

Haluatko opiskella ajasta ja paikasta riippumatta, omassa tahdissa ja oman kiinnostuksen mukaisesti? Tutustu Duodecimin laajaan verkkokoulutustarjontaan.

Duodecim tuottaa verkkokursseja lääkäreiden, lääketieteen opiskelijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen kehittämiseksi. Duodecimin verkkokursseissa laajat tekstiosuudet on korvattu havainnollisella multimedialla: opetusmateriaalina käytetään tekstin lisäksi videoita, podcasteja ja interaktiivisia harjoituksia.

Voit esimerkiksi katsoa videoita toimenpiteistä, etsiä kuvista löydöksiä sekä testata osaamistasi tentin avulla. Lisätietoa opetettavasta asiasta on helppo löytää sähköisistä tietokannoista valmiiden linkkien avulla.

Duodecimin verkkokoulutukset löydät Duodecimin Oppiportti-palvelusta ja Duodecim kouluttaa Duodecimin verkkokoulutukset -sivuilta.