Aivojen muovautuvuus ja aivoinfarktista toipuminen
 
julkaistu 02.11.2012/Väitöskirjat
 
Aivoinfarkti on yksi merkittävimmistä pysyvää invaliditeettia aiheuttavista sairauksista länsimaissa. Vaikka aivoinfarktin akuuttihoito on viime vuosina kehittynyt merkittävästi, aktiivinen kuntoutus on edelleen merkittävin potilaan toipumiseen vaikuttava tekijä. Aivoinfarktista kuntoutuminen perustuu aivojen kykyyn muovautua ja sopeutua ympäristön aiheuttamiin muutoksiin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että aivovaurion jälkeiset muovautumismuutokset ovat välttämättömiä toipumiselle, mutta edelleen tiedetään varsin vähän siitä, miten muutokset kehittyvät toipumisen myötä ja miten ne korreloivat kuntoutumiseen.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin magnetoenkefalografian (MEG) avulla, minkälaisia muutoksia akuutti aivoinfarkti aiheuttaa aivojen liike- ja tuntoaivokuorien toiminnassa, ja miten nämä muutokset vaikuttavat potilaan halvausoireista toipumiseen. Erityisesti keskityttiin siihen, miten tuntoaistijärjestelmän vauriot vaikuttavat liikkeen suoritukseen ja mitkä mekanismit vastaavat tunto- ja liikeaivokuorien välisestä tiedonkulusta.

Tutkimuksessa seurattiin MEG-mittauksin 18 elämänsä ensimmäiseen aivoinfarktiin sairastunutta potilasta, joilla aivoinfarkti aiheutti yläraajan halvausoireen. Potilailta tutkittiin aivojen tuntoherätevasteiden ja rytmisen toiminnan muutoksia viikon sisällä, 1 ja 3 kuukautta sairastumisesta. Kliinistä toipumista seurattiin useilla toimintakykyä mittaavilla testeillä.

Tulokset osoittivat, että käden edustusalue sairastuneen aivopuoliskon primaarisella tuntoaivokuorella laajenee ensimmäisen kuukauden aikana. Toipumisen myötä edustusalue palautui normaaliksi 3 kuukauden seuranta-aikana. Aiemmat eläinkokeet ovat osoittaneet, että edustusalueiden muutokset aivoissa liittyvät ennen kaikkea uuden oppimiseen eikä pelkästään jo osatun taidon toistamiseen. Näin ollen käden edustusalueen laajeneminen saattaa olla yhteydessä motorisen taidon uudelleenoppimiseen ja edustusalueen palautuminen normaaliksi voisi kuvastaa jo opitun taidon ylläpitämistä. Lisäksi tutkimustulokset osoittivat, että aivojen tuntoaivoverkostossa tapahtuu korjaavia muutoksia toipumisen myötä. Tietyt aivoalueet vaikuttivat erityisen tärkeiltä käden motoriselle toipumiselle. Esimerkiksi sekundaarisen tuntoaivokuoren aktivaation voimakkuus kasvoi merkittävästi seurantamittauksissa; ja aktivaation voimakkuus korreloi käden toimintakyvyn paranemiseen. Tulokset osoittivat myös, että tuntoaivokuorelta saapuva palaute vaikuttaa merkittävästi liikeaivokuoren toiminnan palautumiseen vaurion jälkeen. Tulokset alleviivaavat tunto- ja liikeaivoverkoston yhteistoiminnan tärkeyttä käden motorisessa toipumisessa. Suurimmat neurofysiologiset muutokset olivat havaittavissa kuukauden sisällä aivoinfarktiin sairastumisesta, korostaen ensimmäisten 4:n viikon tärkeyttä kuntoutuksessa.

Kristina Laaksosen väitöskirja, Brain plasticity and stroke recovery (Aivojen muovautuvuus ja aivoinfarktista toipuminen), tarkastettiin 2.11. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.