HAKU KOTISIVUILTA
Ohje

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca sekä Terveydenhoitajaliitto järjestää:

XXIII OSAAMISEN KEHITTÄMISSEMINAARI

- Yhdessä osaamme enemmän

21.-22.5.2015, Hanasaari, Espoo


 

Kohderyhmä

- osaamisesta ja moniammatillisesta kehittämisestä kiinnostuneet lääkärit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja muu terveydenhuollon henkilöstö
- esimiestehtävissä oleva terveydenhuollon henkilöstö
- tiimin vastaavat sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat
- erikoistuville osana johtamiskoulutusta
- erilaisissa moniammatillisissa tiimeissä tai esimiestehtävissä toimivat
- terveydenhuollon koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaavat

Tavoitteet

Seminaarin käyneenä
• opit hyödyntämään potilaan näkemystä hoitoprosessien kehittämisessä
• saat käsityksen tiimityötä edistävistä ja haittaavista tekijöistä
• saat käyttöösi työkaluja tiimityön lisäämiseen työpaikallasi
• saat tietoa onnistuneista moniammatillisista hankkeista eri puolella Suomen sekä siitä miten toimitaan verkostoissa
 
 

OHJELMA JA MATERIAALI

 

Torstai 21.5.

 

 

Asiakkuus –ajattelu terveydenhuollossa>>

Ylilääkäri Doris Holmberg-Marttila, vastuualuejohtaja, Perusterveydenhuollon yksikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

 

Yhdessä tekemisen ja tiedon jakamisen tärkeys ja sen merkityksen lisääntyminen tulevaisuudessa www.ilkkahalava.fi >>
Tulevaisuustutkija Ilkka Halava  


 

Työpajat: tarinat ja menetelmät

         
Hukkapaja>> - Doris Holmberg-Marttila ja Liisa Länsipuro


Terveydenhuollossa HUKKAa on kaikki se, mitä teemme turhaan tai jotain minkä joku muu hoitaisi helpommin tai nopeammin. HUKKA on ongelman oire, ei syy. Meidän pitää löytää nämä syyt ja korjata ne! HUKKApajan tavoitteena on harjoitella hukan metsästystä ja konkretisoida jokaisen työntekijän mahdollisuus ja velvollisuus osallistua hoitoprosessien kehittämiseen.

Kenttäpaja>> - Ulla Harala ja Anna Rikala

Terveydenhuollon tulos ei ole hoitosuorite eikä edes hoitoketjun avulla hahmoteltu palvelukokonaisuus, vaan siitä potilaalle syntyvä hyöty. Kun toiminnan tavoite on yksilön parempi pärjääminen, palveluiden tarkoitus on antaa ihmisille eväitä sopeutua ja ohjata itse elämäänsä. Kyseessä on paradigman muutos, jonka tueksi tarvitaan erilaisten asiakkuuksien tunnistamista. KENTTÄpajan tavoitteena on tukea asiakaslähtöistä ajattelutapaa ja kannustaa konkreettiseen toiminnan muuttamiseen uusia työvälineitä hyödyntäen.

 

Marinapaja>> - Jarmo Lappalainen, Liisa Siefen ja Raija Sipilä

 

Marinapaja- kahvihuoneen kokemukset hyötykäyttöön. Kohti tavoitteellista moniammatillista kehittämistä.

Tavoitteet: Oppia hyödyntämään eri ammattilaisten osaamista muutoksessa, ymmärtää yhdessä tekemisen voima sekä tarjota työkaluja työnjaon suunnittelemiseen ja kehittämiseen ; asiakas edellä


Kommunikointipaja – Päivi Metsäniemi ja Petra Kupari

Kommunikointityöpajassa harjoitellaan ISBAR-työkalun käyttöä. Sen tarkoituksena on jäsennelty, yhdenmukainen ja tavoitteellinen tiedon välittäminen konsultaatio- ja raportointitilanteessa. Työpajassa työkalun käyttöä harjoitellaan konkreettisten esimerkkien avulla, ja voit ottaa menetelmän käyttöösi arkityössä heti.

         

 

Perjantai 22.5.

 

Verkostotyö/Verkostojohtaminen>>

Timo Järvensivu, Tutkimuspäällikkö, Markkinoinnin laitos, Aalto Yliopisto
 
Onnistumisia – esimerkkejä hankkeista 
  
Parhaissa käsissä -palvelukonsepti, Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo
Palvelutalo Tervaskanto, Professori Jaakko Valvanne, Tampereen yliopisto
Potku –hanke, Risto Kuronen, Hankeylilääkäri, Päijät-Hämeen sosiaal- ja terveysyhtymä
ASVA –hanke, Mia Jernfors, Avoterveydenhuollon ylilääkäri ja Helena Aulasvuori, asiakasvastaava, Perusturvayhtymä Karviainen

 

Talkshow
Vetäjinä Pirjo Kauppinen ja Timo Järvensivu

 


 
Luukutus, Kyykytys vai moniammatillisuus - Potilaan ja asiakkaan näkökulma>>
Anne Ylönen, Kehittämispäällikkö, Terveydenhoitajaliitto JA Jarmo Lappalainen, Ylilääkäri, Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri 

 

Erikoistumispisteet

On hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti
Hallinnon koulutus kaikille aloille (16)
Pisteitä saa myös Lääkärikouluttajan erityispätevyyteen

Yhteyshenkilö

Miira Karvonen, miira.karvonen(at)duodecim.fi